Δημοτικά Σχολεία

 

 • Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. 

  Δυνατότητα εγγραφής στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία που διαθέτουν αυτόνομο χώρο για τη φιλοξενία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Σχετ.

  1. το με αρ. πρ. Φ.17/42088/ΒΜ/Δ1/22-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
  2. η αίτηση για ένταξη στο Σύστημα Δικτύου  Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  3.  το  υπόδειγμα Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων,
  4. ο πίνακας για συμπλήρωση με στοιχεία που αφορούν στην υπάρχουσα Σχολική Βιβλιοθήκη και
  5. η Αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/09-02-2018 Υ.Α 다운로드. (Φ.Ε.Κ. Β΄688)
 • «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2024-2025 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση». Σχετ. το με αρ. πρ. Φ1/42235/Δ1/22-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • Εμβολιασμός έναντι του κοκκύτη-Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Το με αρ 고블린 워커. πρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 19039/02-04-2024 έγγραφο του Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας και Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Α΄ για τον εμβολιασμό έναντι του κοκκύτη-συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
 • «Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας του  Δήμου Δελφών». Σχετ. η με Φ.2.1.Γ/477/19-02-2024 απόφαση της Δ.Π.Ε 글러브. Φωκίδας, ο χάρτης των Νηπιαγωγείων και ο χάρτης των Δημοτικών Σχολείων.
 •  Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-  2024
 • «Έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση βεβαίωσης Αντιστοιχίας τίτλου σπουδών». Σχετ. το με αρ. πρ. 137046/H2/04-11-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • «Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα» 철권7 무료 다운로드. Σχετ. η με αριθμ. 98268/Δ1 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.3675/Β΄/2021)
 • Χρονική επέκταση προγράμματος παροχής διερμηνείας στα σχολεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά προσφύγων και μεταναστών τα οποία δεν μιλούν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, και στις οποίες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία διερμηνέων για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχετ. το με αρ. πρωτ. 128631/ΓΔ4/08-11-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ,  η φόρμα αίτησης και ενημέρωση για τη ΜΕΤΑδραση.
 • «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2023-24«, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. gcc 컴파일러. Σχετ. το Φ.Ε.Κ./Β΄/4951/2023.
 • «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023«. Σχετ. η Υ.Α. με ΑΔΑ:6ΒΖ2465ΦΥΟ-ΜΛΨ .
 • «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022- 2023» 다운로드. Σχετικό έγγραφο το με Αρ.Πρωτ.:Φ.6/48378/Δ1/28-4-2023.
 • Η με αριθ. πρωτ.: 121046/ΓΔ4/4-10-2022 εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 Υ. Α.(ΦΕΚ 5009/Β΄/2021) με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών» .
 • «Οδηγίες για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου  σχολικό έτος 2022-2023″  다운로드.
 • Φ.Ε.Κ.Β΄4509/25-08-2022
  1. «Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων -Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων» (η με αρ. πρωτ. 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α)
  2. «Ενδοσχολικός Συντονιστής» (η με αρ. πρωτ. Φ12/102913/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α.)
  3. «Παιδαγωγικός Σύμβουλος–Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (η με αρ. πρωτ. 102919/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α.)
↓