Δημοτική Εκπαίδευση

 •  Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-  2024
 • «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) για το σχολικό έτος 2023-24», όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, Αρ.Φύλλου/4951/7-8-2023
 • «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023»,  με ΑΔΑ:6ΒΖ2465ΦΥΟ-ΜΛΨ 
 • «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022- 2023», σχετικό έγγραφο με Αρ.Πρωτ.:Φ.6/48378/Δ1/28-4-2023
 • Εγκύκλιος  με αριθ.πρωτ.: 121046/ΓΔ4/4-10-2022 Διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 Υ  다운로드. Α. (ΦΕΚ 5009/τΒ΄/27-10-2021) με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης(Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών»  고블린 워커. Ενημερωθείτε(ΕΔΩ)
 • «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023» (ΕΔΩ) 글러브.
 • «Οδηγίες για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου  σχολικό έτος 2022-2023″  (ΕΔΩ) 철권7 무료 다운로드.
 • «Εγκύκλιος Εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023» (ΕΔΩ) gcc 컴파일러.
 •  ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01 ΕΒΠ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης 다운로드. (ΦΕΚ 2038/τΒ΄/5-6-2018 ) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ4706/Β΄/2021 και το ΦΕΚ2055/Β΄/2022 다운로드.
 • ΠΕ23 Ψυχολόγων  και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Ενημερωθείτε ΦΕΚ 3032/Β΄/2017 (ΕΔΩ), ΦΕΚ4716/Β΄/2020) (ΕΔΩ) και ΦΕΚ 1585/Β΄/2018 (ΕΔΩ) 어스토니시아 스토리 다운로드.
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων Άμφισσας.  Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ) 다운로드. Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ) 다운로드.
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  Για το χάρτη των Δημοτικών Σχολείων πατήστε (ΕΔΩ).
 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες (ΕΔΩ).
 • Xωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΕΔΩ).  Προηγούμενη απόφαση χωροταξικής κατανομής σχολικών μονάδων ΔΠΕ Φωκίδας (ΕΔΩ).

 

 

 

 

 

 

↓