Δημοτική Εκπαίδευση

  • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχ. έτος 2022-23 :
   • για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Φυσικά, τη Γεωγραφία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και τη Φυσική Αγωγή (ΕΔΩ)
   • για τις Τ.Π.Ε. (ΕΔΩ)
   • για την Αισθητική Αγωγή (ΕΔΩ)
   • για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΔΩ)

  • Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΕΔΩ)
  • Οδηγίες για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου  σχολικό έτος 2022-2023  (ΕΔΩ)
  • Ενέργειες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2022-2023, λήξης διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022 Δημοτικών Σχολείων.

  • Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο  για τους/τις μαθητές-τριες της Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου και της Γ΄ τάξης Γυμνασίων. ΦΕΚ 877/Β΄/25-02-2022 다운로드.
   • Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022 ΦΕΚ1962/Β΄/2022
  • Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο  άρθ. 88 Φ.Ε.Κ. 246/Α΄/2021
  • Λειτουργία  Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-22 (ΕΔΩ)Παράρτημα για τη ΓΛΩΣΣΑ (ΕΔΩ)Παράρτημα για τις ΤΠΕ (ΕΔΩ)Παράρτημα για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΔΩ)Παράρτημα για την Αισθητική Αγωγή (ΕΔΩ)
  • Απαλλαγή μαθητών από Π.Ε. από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα (ΦΕΚ 3675/τ 고블린 워커. Β΄/9-8-2021)
  • ——————————————————————————————-
  • Εργαστήρια δεξιοτήτων στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία και Αγγλική γλώσσα στα Νηπιαγωγεία. Τροποποίηση του Π.Δ. 79/2017 άρθρο 52-53-54  Φ.Ε.Κ. 96/11-06-2021
   • Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΦΕΚ 3791/α΄/ 13-08-2021
   • Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων  94236/ΓΔ4/29-07-2021 , (Φ.Ε.Κ. 3564/Β΄/04-08-2021)
   • Οδηγίες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων διδ.  έτος 2021-2022 (ΕΔΩ)
   • Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας στα Νηπιαγωγεία ΦΕΚ 3311/β΄/26-07-2021
 • Aναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 371 του ΦΕΚ 141Α/2022 (σελ. 208).
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  Φ.Ε.Κ 글러브. 96/11-06-2021,  τροποποίηση του αρ.11 του π.δ. 79/2017
  • ΦΕΚ 111/τ. A΄/12-06-2020 Ενημερωθείτε   (ΕΔΩ)  .
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων ΦΕΚ 1800/τ.β΄/24-5-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Ολιγοθέσιων Δ.Σ. (ΦΕΚ 4477/β΄/29-9-2021) (ΕΔΩ)
 • Εγκύκλιος Εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΕΔΩ)
 • Εγγραφές/Μετεγγραφές μαθητών και  συνεπιμέλεια  αρ.12 ν.4800/21-05-2021(Α΄81), εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ (ΕΔΩ)
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες
  • των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01 ΕΒΠ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης 철권7 무료 다운로드. (ΦΕΚ 2038/τΒ΄/5-6-2018 ) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ4706/Β΄/2021 και το ΦΕΚ2055/Β΄/2022.
  • των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Ενημερωθείτε ΦΕΚ 3032/Β΄/2017 (ΕΔΩ), ΦΕΚ4716/Β΄/2020(ΕΔΩ) και ΦΕΚ 1585/Β΄/2018 (ΕΔΩ)
 • Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄τριμήνου στα Δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2020-2021 ΦΕΚ 5485/Β΄/11-12-2020
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΕΚ 2888/β΄/ 17-07-2020. (ΕΔΩ)

 • Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 1509/Β΄/22-04-2020 τροποποίηση της ΦΕΚ 4358 Β΄/ 13-12-2017  – Υπουργική Απόφαση Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017  και ΦΕΚ 3/τ.α΄/10-01-1995 gcc 컴파일러. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 ΦΕΚ2202/06-06-2020 και (ΕΔΩ)
 • Τροποποίηση της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/ 4-12-2017 (ΦΕΚ 4358/τ.Β΄/13-12-2017) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου» ΦΕΚ 1509/Β΄/2020 (ΕΔΩ)
 • Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. (ΦΕΚ 208/Β/2020)
 • Ενημερωθείτε  από τη Υ.Α. για την διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου (ΕΔΩ)  και από το άρθρο 41 του (ΦΕΚ 61/16-10-2019/τ.Α΄) για τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων 다운로드. (ΕΔΩ)
 • Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο εφαρμογής Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων Άμφισσας.  Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ). Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  Για το χάρτη των Δημοτικών Σχολείων πατήστε (ΕΔΩ)
 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε 다운로드. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ
 • Xωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΕΔΩ).  Προηγούμενη απόφαση χωροταξικής κατανομής σχολικών μονάδων ΔΠΕ Φωκίδας (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί καθήκοντα ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι. ΦΕΚ2915/τ.Β΄/31-12-2018
 • Τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23 어스토니시아 스토리 다운로드.
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
 • Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας.   Εγκύκλιος για το κάπνισμα (ΕΔΩ).  
 • Αντιμετώπιση περίπτωσης εκδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς 다운로드. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006)
 • Υπουργική απόφαση με τίτλο «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» ΦΕΚ 688 Β/28-2-2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Aντικατάσταση της  παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).  Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2018  και  από το άρθρο 245 του ν 다운로드. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-1-2018).
 • «Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών» . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ)
 • Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) ΦΕΚ2985/τ.β΄/30-8-2017 . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Θέματα λειτουργίας σχολικών μονάδων (αρθ.8), Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας (αρθ.9) , Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπ/κου προσωπικού (αρθ.10) Νόμος 4452/17 (ΦΕΚ 17/τ.α΄/15-02-17). Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Συμπληρωματικές διατάξεις για την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικού  ΦΕΚ 75 /τ.α΄/18-04-1995. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ωράριο Διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων  άρθρο 49  ΦΕΚ102/τ.α’12-06-2018  (ΕΔΩ)

 

↓