Άδειες

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ

 

  • Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων σχετικά με τη χορήγηση αδειών και διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου παρέχονται διευκρινίσεις σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/229/οικ.8177/8/5/2023

 

 

  • Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών. Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου 다운로드. Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΔΩ).

 

  • Απάντηση σχετικά με άδεια ιατρικώς υποβοηθούμενης  αναπαραγωγής βάση του ν.4808/2021 (ΕΔΩ).
  • Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΔΩ).
  • Ν.4599 (ΦΕΚ 40 τ.Α 4-3-2019) άρθρο 26 Άδεια ανατροφής 3,5 μήνες με αποδοχές
  • Ν.4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α 29-1-2019) άρθρο 81
  • Ν.4351 (ΦΕΚ 164 τ.Α 4-12-2015) παρ. 5, 6  άρθρο 38
  • Άδειες Εκπ/κών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης: Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ).
  • Ν.3528 (ΦΕΚ 26 τ.Α 9-2-2007) άρθρα 48 έως 56.
↓