Νομοθεσία

다운로드
  • Εργαστήρια δεξιοτήτων στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία και Αγγλική γλώσσα στα Νηπιαγωγεία.  Τροποποίηση του Π.Δ 다운로드. 79/2017 άρθρο 52-53-54  Φ.Ε.Κ 신세계 ost 다운로드. 96/11-06-2021 
  • Οδηγίες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων διδ.  έτος 2021-2022 (ΕΔΩ)

 

quartus
↓