Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

 

 

 

 

 

 

 

  • Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε 코코 더빙 다운로드. Φωκίδας (ΕΔΩ).

 

  • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας (ΑΔΑ:ΩΩΕΜ4653ΠΣ-ΔΙΗ).Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).

 

  • Για το χάρτη των Νηπιαγωγείων πατήστε (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ).

 

  • Για το χάρτη των Δημοτικών Σχολείων πατήστε (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ).

 

↓