Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Άμφισσας & Ιτέας

 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων Άμφισσας (ΑΔΑ:Ψ77Μ4653ΠΣ-ΩΛΜ).
  • Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  • Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων Άμφισσας (ΑΔΑ:Ψ8ΟΞ4653ΠΣ-ΦΧΟ).
  • Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  • Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας (ΑΔΑ:ΩΩΕΜ4653ΠΣ-ΔΙΗ).
  • Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  • Για το χάρτη των Νηπιαγωγείων πατήστε (ΕΔΩ).
  • Για το χάρτη των Δημοτικών Σχολείων πατήστε (ΕΔΩ)
↓