Αποσπάσεις

다운로드

  • Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με τις Υ.Α 다운로드. 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/Γ΄/16-08-2022), 98260/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1929/Γ΄/16-08-2022) και 98266/Ε1/ 4-8-2022 (ΦΕΚ 1930/Γ΄/16-08-2022) και ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων της παρ 다운로드. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ 다운로드. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δεν μπορούν  να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από  19-08-2022 μέχρι 23-08-2022. Ενημερωθείτε από το σχετικό εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  (ΕΔΩ ). 
다운로드
↓