Αποσπάσεις

 

  • Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ 다운로드. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ 다운로드.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://opsyd.sch.gr/) από 22/04/2024 έως και 01/05/2024 다운로드. Σχ. η με αρ. πρωτ.: 41510/Ε4/19-04-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  • Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε 다운로드. & Δ.Ε. 2024-25. Σχ. η με αρ. πρ. 34880/E2/04-04-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-25»

    και η με αρ. πρ. 34882/E2/04-04-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-2025».

  • Απόσπαση/προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού κλ. ΠΕ-70 λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας. Σχ. η με αρ. Φ.11.2.Δ/1854/04-08-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  • Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού κλ. ΠΕ-11. Σχ. η με αρ. πρ.  Φ.11.2.E/1855/04-08-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  • Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Σχ.  η με αρ. πρ. Φ.11.2.Δ/1856/04-08-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 

↓