Δημοτικά Σχολεία

  • «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25». Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Σχ. η με απ. πρ. Φ.6/21383/Δ1/28-2-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 찬송가 무료 다운로드.
  • Ρυθμίσεις για το νέο Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-25. Για το σχολικό έτος 2024-25, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης 도봉순 다운로드. Σχ.  η με Αριθμ. Φ.12/21077/Δ1/27-02-2024 Υ.Α. (Β΄/1362).
  • «Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς». Σχ. το με αρ. πρ. Φ12/18485/Δ2/21-02-2024 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. και το με αρ. πρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.8601/09-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
  • «Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων 1ου 9/θ, 2ου 8/θ, 3ου 8/θ και 4ου 6/θ Άμφισσας». Σχ. η με  Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/234/27-01-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας και ο χάρτης.
  • «Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2023-2024».  Κατανεμήθηκαν χωροταξικά οι μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία  και Νηπιαγωγεία που λειτουργούν σήμερα και  επαναπροσδιορίστηκαν  στις     Σχολικές    Περιφέρειές τους, από το σχολικό έτος 2023-2024. Σχ. η   με  Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/233/27-01-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  • «Δήλωση ελλιπούς φοίτησης μαθητών/τριών στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool». Σχ. το με αρ. πρ. Φ7/ΦΜ/ 70695 /Δ1/08-06-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Βασική Νομοθεσία

  • Μετεγγραφές Μαθητών. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25). Οι αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου του εκάστοτε σχολικού έτους. Σχ. η με απ. πρ. Φ.6/21383/Δ1/28-2-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 

↓