Δημοτικά Σχολεία

다운로드

 

Βασική Νομοθεσία

  • Μετεγγραφές Μαθητών. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ 다운로드. 3 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25). Οι αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου του εκάστοτε σχολικού έτους, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 몬스터섬의 비밀. με  Αριθ.Πρωτ. : Φ.6/15012/Δ1/09-02-2023

 

↓