Δημοτικά Σχολεία

다운로드

 

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αριθ.Πρωτ.:Φ.6/15012/Δ1 찬송가 무료 다운로드.

Καθορίστηκαν οι Σχολικές Περιφέρειες των Δημοτικών σχολείων: 1ου 9/θ, 2ου 8/θ, 3ου 8/θ και 4ου 6/θ της Άμφισσας, με το έγγραφο Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/234/27-01-2023

 

Κατανεμήθηκαν χωροταξικά οι μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που λειτουργούν σήμερα και επαναπροσδιορίστηκαν στις Σχολικές Περιφέρειές τους, από το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το έγγραφο με Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/233/27-01-2023

몬스터섬의 비밀 다운로드
↓