Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες

다운로드

 

 

 

  • Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2022-2023, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που σχεδιάστηκαν στην υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας 다운로드. Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο με αριθ.πρωτ.:Φ.201.011.376.Α1  και την Εσωτερική Σχολική Μονάδας 다운로드.
맥 와인 다운로드
↓