ΒΟΡΕΑΣ 2

다운로드
  • «Διαβίβαση κατευθυντηρίων οδηγιών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού (ΒΟΡΕΑΣ 2)» 오메가트라이브 다운로드. Σχ. έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ.:   Φ.201.017.662.Α1/ 13-12-2022  για τις οδηγίες της 2ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» 유니버스 샌드박스 2 다운로드.
다운로드 kiwidisk
↓