Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Το «Erasmus+» είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, Δραστηριότητες Νεολαίας, κτλ) 다운로드.

Το Πρόγραμμα δομείται σε 3 βασικές Δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:

Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/I.K.Y 다운로드.

Αναρτήθηκε η Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/I.K.Y 다운로드. για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης όσον αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του νέου Προγράμματος Erasmus+ για το 2024 다운로드.

   Η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1 στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι  η 20η Φεβρουαρίου 2024 (13:00 ώρα Ελλάδος), ενώ για τη Βασική Δράση 2 στους Τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 5η Μαρτίου 2024 (13:00 ώρα Ελλάδος) 다운로드.

•    Ειδικά για τις  Μικρής κλίμακας συμπράξεις (Small-scale Partnerships) :
o    Α’ κύκλος επιλογής: 5 Μαρτίου 2024, 13:00 ώρα Ελλάδος
o    Β’ κύκλος επιλογής: 1 Οκτωβρίου 2024, 13:00 ώρα Ελλάδος

• Για τις αιτήσεις διαπίστευσης στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2024 (13:00 ώρα Ελλάδος).

Για περισσότερες πληροφορίες o  Οδηγός Erasmus+ για το 2024 και τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης στο Erasmus+ 2024.


Έγγραφα

  • Το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2023 διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις για τις σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS+. Σχετ. το  με αρ.πρωτ.:Φ.54.1/6360/27-9-2023  έγγραφο της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
  • Η με Αριθμ. 25735/Η1 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ./Β΄/625/27-02-2020)

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Εκδηλώσεις

Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας (T.C.A.s)

 

↓