Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

다운로드

Το «Erasmus+» είναι το Πρόγραμμα της Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, Δραστηριότητες Νεολαίας, κτλ) 다운로드.

Το Πρόγραμμα δομείται σε 3 βασικές Δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:

  • Βασική Δράση 1: Κινητικότητα των ατόμων
  • Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  • Βασική Δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρυθμίσεων πολιτικής

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε  τον σύνδεσμο 다운로드.

 

다운로드 다운로드
↓