Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

다운로드

Το «Erasmus+» είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, Δραστηριότητες Νεολαίας, κτλ) 다운로드.

Το Πρόγραμμα δομείται σε 3 βασικές Δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:

  • Το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2023 διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις για τις σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS+ 다운로드. Σχετ. το  με αρ.πρωτ.:Φ.54.1/6360/27-9-2023  έγγραφο της Π.Δ.Ε 다운로드. Στερεάσ Ελλάδας.
  •  Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 
  • Η με Αριθμ 다운로드. 25735/Η1 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ./Β΄/625/27-02-2020)
↓