Απόφαση Συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

다운로드

 

 

  • «Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, ως προς την διοικητική υποστήριξη» ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο με αριθ.πρωτ.:152/13-01-2023 다운로드Απόφαση Συγκρότησης Τοπικού.
  • Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας» ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο με αριθ .πρωτ.:Φ 다운로드.Αποφ. 6728/9-11-2022.
↓