Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

 

  • «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας» 다운로드. Σχ. η με αρ. πρ Φ.Αποφ/4577/16-08-2023  απόφαση της Π.Δ.Ε 다운로드. Στερεάς Ελλάδας.
  • «Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, ως προς την διοικητική υποστήριξη». Σχετ 다운로드. η με αριθ.πρωτ.:152/13-01-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας.
↓