Νομοθεσία / Εγκύκλιοι

 

  • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024.                                    Σχ 드래곤볼 z 다운로드. το με αρ. πρ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023 έγγραφο του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α office 2016 kms.
  • Το με αρ. πρωτ.: 4120/21-10-2021 έγγραφο του Γ 낙원 mp3. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Η υπ’ αρ. 4242/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
  •  Άρθρο 97 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 12/Α΄/31-08-2021).
  •  Άρθρα 33, 34, 35, 36 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 11/Α΄/12-06-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  •  Άρθρο 47 και άρθρο 47Α του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12-06-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
↓