Νομοθεσία / Εγκύκλιοι

 

 • Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της εφαρμογής του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» για το σχολικό έτος 2023-2024 드래곤볼 z 다운로드. Σχετ. το με αρ. πρ. 58971/ΓΔ4/31-05-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α office 2016 kms.
 • Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο. 

  Υπενθυμίζεται πως τα πεδία Β και Γ της φόρμας Σχεδίων Δράσης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π 낙원 mp3. (https://sch-eval.iep.edu.gr/) θα είναι ενεργά για υποβολή των σχετικών δεδομένων μέχρι την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59 맥용 한글 뷰어.

  Στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί το πεδίο για την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, το οποίο θα είναι ενεργό μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59 다운로드.

  Πριν την καταχώριση στοιχείων στην ψηφιακή εφαρμογή είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε τις τεχνικές οδηγίες καθώς και το επικαιροποιημένο υλικό (οδηγοί, παρουσιάσεις κ.λπ.) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis

  Σχετ. το με αρ. πρ. 53360/ΓΔ4/22-05-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών της εφαρμογής του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» για το σχολικό έτος 2023-2024»

 • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024.                                    Σχετ. το με αρ. πρ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023 έγγραφο του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • Το με αρ. πρωτ.: 4120/21-10-2021 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Η υπ’ αρ. 4242/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 •  Το με αρ. πρωτ.: 3948/01-10-2021 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Η υπ’ αρ. 534/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 •  Άρθρο 97 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 12/Α΄/31-08-2021).
 •  Άρθρα 33, 34, 35, 36 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 11/Α΄/12-06-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 •  Άρθρο 47 και άρθρο 47Α του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12-06-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
↓