Μετατάξεις

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π 다운로드. σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε 다운로드. για το σχολικό έτος 2024-2025.

    Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 22-04-2024 έως και 01-05-2024 σύμφωνα με την με αρ 카카오 톡 보이 스톡 다운로드. πρ. 41904/Ε2/19-04-2024 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 다운로드. Σχ. οι αιτήσεις μετάταξης 다운로드.

  • Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 – Υποβολή αιτήσεων – 2η Εγκύκλιος. Η με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1300/οικ.6667/03-04-2024 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 – Υποβολή αιτήσεων – 2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»

    και το με αρ. πρ. 34877/E2/04 – 04 – 2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα:  «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)».

  • «Συμπληρωματικές Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)«. Σχ. το με Αριθ.Πρωτ.:5808/E2/19-1-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

↓