Μετατάξεις

다운로드

 

 

  • «Συμπληρωματικές Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)», σχετικό έγγραφο με Αριθ.Πρωτ.:5808/E2/19-1-2023 다운로드.

 

 

  • Ενημερωθείτε για τις «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)» από το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 150107/E2/5-12-2022
카카오 톡 보이 스톡 다운로드 다운로드 다운로드
↓