Μετατάξεις

다운로드

 

  • «Συμπληρωματικές Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)», σχετικό έγγραφο με Αριθ.Πρωτ.:5808/E2/19-1-2023 다운로드.

 

카카오 톡 보이 스톡 다운로드 다운로드 다운로드
↓