Ανακοινώσεις

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18

Έγκριση προγραμμάτων  σχολικών δραστηριοτήτων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Φωκίδας.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Έγκριση απόφασης της Δ.Π.Ε. Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας εγκρίνει την  υπ΄αριθμ.  Ν.1.5/1662/08-11-2017 απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου ως εξής :

Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

α) Από Περιοχή σε Περιοχή

β) Σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

γ) Για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 14:00.

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση προσωρινών  αναπληρωτριών  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων. Ενημερωθείε (ΕΔΩ)                    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της  κενής  θέσης  του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Π. Ε. Φωκίδας.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα ΚΠΕ για το σχολ. έτος 2017-2018

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18. Ενημςερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών  ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό  έτος 2017-2018».  (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

     Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών  των κλάδων  ΠΕ70.50 – Δασκάλων  Ε.Α.Ε. και ΠΕ60.50 – Νηπ/γών Ε.Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πρόγραμμα   εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών  με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018».  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Εγκύκλιος μεταθέσεων 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης  σύμφωνα με την παρακάτω εγκύκλιο.

Οι αιτήσειςυποβάλλονται, από 6-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ενημερωθείτε από την Εγκύκλιο για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών  Δραστηριοτήτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν  μέχρι τις 27Νοεμβρίου 2017, στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. (ΕΔΩ) και σε Word (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60

Τοποθέτηση  προσωρινής  αναπληρώτριας   εκπαιδευτικού  κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Διευκρινήσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων

Διευκρινήσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Σεμινάριο Δικτύου Ελια

Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο  επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Εθνικού θεματικού δικτύου Ελιά στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Αποφάσεις ΠΥΣΠΕ 13-10-2017

 

  • Τοποθέτηση προσωρινών  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για το διδ/κό έτος 2017-2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Τοποθέτηση προσωρινών  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το διδ/κό έτος 2017-2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Απόσπαση Εκπαιδευτικών  των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών  και ΠΕ11- Φυσικής  Αγωγής, εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας.   Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Ορισμός  Προϊσταμένων    των  1/θεσίων   Νηπιαγωγείων   Μαλαμάτων και Ευπαλίου. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Ανάθεση υπερωριών σε  Εκπ/κούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων 2/θ  και 3/θ Δημοτικών Σχολείων. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • A.  «Τροποποίηση της με αριθμό Ν.1.5/1208/08-09-2017 (Α.Δ.Α.:  ΩΝ294653ΠΣ-ΗΝ6)  απόφασής μας  «Διάθεση  Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16 και  ΠΕ19, για  συμπλήρωση του υποχρεωτικού   διδακτικού τους   ωραρίου» και  B.   Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε Εκπ/κό κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 

Loading...

Νέα

↓