Ανακοινώσεις

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τοπικής Ιστορίας» στη Λαμία

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο : Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση

(22-24 Νοεμβρίου 2019)

Εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενημερωθείτε για τις εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΔΩ)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019-2020

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών των κλάδων  ΠΕ70.ΕΑΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΙ και  ΠΕ60.ΕΑΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών  με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047057 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος  2019-2020

Ενημερωθείτε από την απόφαση

Εισαγωγή θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια

«Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020». Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου

Ενημερωθείτε  από τη Υ.Α. για την διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου (ΕΔΩ)  και από το άρθρο 41 του (ΦΕΚ 61/16-10-2019/τ.Α΄) για τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων. (ΕΔΩ)

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 για διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, από 10.10.2019 έως 16.10.2019, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020. …

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο (ΕΔΩ)

Επιλογή σημαιοφόρων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενημερωθείτε από τη διαταγή του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΔΩ)

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 _ Δάσκαλοι. (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών. (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξειδικευμένης. (ΕΔΩ)

Πραγματοποίηση εξατομικευμένης λογοθεραπευτικής υποστήριξης

Πραγματοποίηση εξατομικευμένης λογοθεραπευτικής υποστήριξης από το ΚΕΣΥ Φωκίδας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Απόφαση Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Συμπλήρωση ωραρίου Πράξεων ΕΣΠΑ

  • Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων ΕΣΠΑ. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
Loading...
↓