Ανακοινώσεις

Βεβαίωση Ανάρτησης και Διανομής Αφισών Πράξεων ΕΣΠΑ 2017-2018

Πραγματοποιήθηκε η διανομή των αφισών δημοσιότητας των Πράξεων ΕΣΠΑ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου της ΕΔ ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των εν λόγω αφισών σε εμφανή σημεία των ως άνω φορέων καθώς και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας (και στην ιστοσελίδα της) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.1566/85

Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2018  για την αντικατάσταση της  παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) από το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-1-2018).

Εορτασμός Τριών Ιεραρχών

Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο για τον Εορτασμό των Τριών Ιεραρχών 2018. (ΕΔΩ)

Αλλαγή υπολογισμού ΜΤΠΥ από 1/1/2017 βάσει του Ν. 4488/2017

Ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ ασφαλισμένου άλλαξε βάσει Ν. 4488/2017 με αναδρομική ισχύ από 1/1/2017.

Η υλοποίηση των αναδρομικών ΜΤΠΥ τακτοποιήθηκε με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018.

Επίσης η κράτηση υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ αντικαταστάθηκε με τις 3 κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ.  (περισσότερα…)

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Τελικούς Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

α. Από περιοχή σε περιοχή

β. Σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

γ. Για βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Εγκύκλιος «Η τσάντα στο σχολείο»

Έγκριση δράσης « Η τσάντα στο σχολείο» .   Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18

Έγκριση προγραμμάτων  σχολικών δραστηριοτήτων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Φωκίδας.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Έγκριση απόφασης της Δ.Π.Ε. Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας εγκρίνει την  υπ΄αριθμ.  Ν.1.5/1662/08-11-2017 απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου ως εξής :

Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

α) Από Περιοχή σε Περιοχή

β) Σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

γ) Για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 14:00.

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση προσωρινών  αναπληρωτριών  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων. Ενημερωθείε (ΕΔΩ)                    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της  κενής  θέσης  του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Π. Ε. Φωκίδας.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα ΚΠΕ για το σχολ. έτος 2017-2018

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18. Ενημςερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών  ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό  έτος 2017-2018».  (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

     Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών  των κλάδων  ΠΕ70.50 – Δασκάλων  Ε.Α.Ε. και ΠΕ60.50 – Νηπ/γών Ε.Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πρόγραμμα   εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών  με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018».  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Loading...

Νέα

↓