Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Προσωρινών πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

α) Από Περιοχή σε Περιοχή

β) Για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης από Πέμπτη 13-12-2018 έως και Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 14:00.

Κύρωση Αποτελεσμάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

  • Κύρωση των  αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  (ΕΔΩ)
  • Ορισμός σειράς εκλογής Αιρετών Εκπροσώπων Εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Φωκίδας.  (ΕΔΩ)

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018-19

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019. (ΕΔΩ)

Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως τις 21 Δεκεμβρίου 2018 στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης σε Σ.Ε.Ε. – Τοποθέτηση Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και  Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Έναρξη λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

  • «Έναρξη λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας. Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα»  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Ενημερωθείτε από το ΦΕΚ4299/27-9-2018 για τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. (ΕΔΩ)

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση  προσωρινών   αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών

Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  &  (ΕΔΩ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19. (ΕΔΩ)

Αποσπάσεις εκπ/κων σε Κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας για το 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση από 22-10-2018 μέχρι 26-10-2018 και ώρα: 15:00. (ΕΔΩ)

Προκήρυξη Υποδιευθυντών 1ου & 2ου Δ.Σ. Άμφισσας

Πλήρωση   κενούμενων   θέσεων  Υποδιευθυντών  στα  Δημοτικά  Σχολεία  1ο  9/θέσιο  και   2ο  8/θέσιο   Άμφισσας. Ενημερωθείτε : ΠροκήρυξηΑίτηση,  Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Α΄,  Φ.Ε.Κ. 4412/03-10-2018, τ. Β΄

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΠΕ Φωκίδας (ΕΔΩ)
  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)
  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας. (ΕΔΩ)
Loading...

Νέα

↓