Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Υποδιευθυντών 1ου & 2ου Δ.Σ. Άμφισσας

Πλήρωση   κενούμενων   θέσεων  Υποδιευθυντών  στα  Δημοτικά  Σχολεία  1ο  9/θέσιο  και   2ο  8/θέσιο   Άμφισσας. Ενημερωθείτε : ΠροκήρυξηΑίτηση,  Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Α΄,  Φ.Ε.Κ. 4412/03-10-2018, τ. Β΄

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΠΕ Φωκίδας (ΕΔΩ)
  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)
  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας. (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ-06 Αγγλικής Γλώσσας

Τοποθέτηση προσωρινών  αναπληρωτών,-τριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής  Γλώσσας  πλήρους  και μειωμένου  ωραρίου  στο πλαίσιο  υλοποίησης της Πράξης «Eνιαίος  Τύπος Ολοήμερου  Δημοτικού   Σχολείου,  2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031898   του  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδ/κό έτος 2018-2019 (ΕΔΩ)

Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων

Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ3941/11-9-2018

Διαθέσεις εκπ/κων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου

Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, Πε06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, και ΠΕ86 για συμπλήρωση  του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. (ΕΔΩ)

Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70,  Πε06, ΠΕ08, ΠΕ91, και για συμπλήρωση  του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. (ΕΔΩ)

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια

Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019. (ΕΔΩ)

Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών διδακτικού έτους 2018-19

 

Κύρωση αποφάσεων ΠΥΣΠΕ 31-08-2018

Κύρωση από τον Δ/ντη Π.Ε. Φωκίδας των  με αριθμό  11/31-08-2018   πράξεων του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

  • Απόσπαση κ. Παρισούλη Νικόλαου,  Εκπ/κού   κλάδου  ΠΕ70-Δασκάλων  του 8/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου, λόγω  λειτουργικής   υπεραριθμίας.  (ΕΔΩ)
  • Απόσπαση  κ. Βέργου  Γαρυφαλλιάς, Εκπ/κού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων  του 6/θ Δ. Σ. Κίρρας, σε σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας.  (ΕΔΩ)
  •  Ανάκληση απόσπασης  της κ. Μπάκουλη Μαρίας,  Εκπ/κού  κλάδου ΠΕ60-Νηπ/γών  του 3ου 2/θ Νηπ/γείου  ΄Αμφισσας, στο 1/θέσιο Νηπ/γείο  Δελφών.  (ΕΔΩ)
  • Ορισμός  προσωρινών Προϊσταμένων   1/θεσίων και 2/θεσίων  Δημοτικών Σχολείων  και  Νηπιαγωγείων.  (ΕΔΩ)

Υλοποίηση δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της 49/30-11-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά  Σχολεία της χώρας.   Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών 2018-19

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρειά μας και σας γνωρίζουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης και τοποθέτησής σας σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς μας θα πρέπει να φροντίσετε και να μας υποβάλετε  κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα, καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-19.  Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο.

Τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017

Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23.

Loading...

Νέα

↓