Ανακοινώσεις

다운로드

Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των 4 θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας

Ενημερωθείτε για την «Προκήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των 4 θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.Φωκίδας» με ΑΔΑ: (ΨΣΠ446ΜΤΛΗ-ΒΛΔ), το σχετικό Νόμο 4823/2021, την Υπ 다운로드. Απόφαση Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022, το έγγραφο του  ΥΠΑΙΘ Φ.361.22/7/151151/E3, και το έντυπο της Αίτησης για έκδοση Π.Υ.Μ 아메리칸 하이스트 다운로드.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Φωκίδας να ενημερώσουν για την παρούσα προκήρυξη με κάθε πρόσφορο τρόπο όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους ή υπηρετούν σε αυτό(παρόντες και απόντες) 자본론 다운로드.

Επίσης οι υποψήφιοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη, να μας αποστείλουν το συντομότερο δυνατό συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ), προκειμένου να τους χορηγηθεί εγκαίρως και να την αναρτήσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της διαδικτυακής πύλης που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

이것이 일본요리다 다운로드

Ενημερωθείτε από την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» από το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αριθ 귀를 기울이면 자막. πρωτ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ/8-12-2022

다운로드

Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης/διάθεσης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλ. ΠΕ23-Ψυχολόγων

다운로드

Ενημερωθείτε για την τροποποίηση της απόφασης τοποθέτησης/διάθεσης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων της πράξης «Υποστήριξη σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» από το σχετικό έγγραφο με ΑΔΑ: 6Ζ3Ο46ΜΤΛΗ-0Θ5 다운로드.

영화 옥자 다운로드

Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου στην «Εισαγωγική επιμόρφωση»

그린치

Ενημερωθείτε για την «Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε 다운로드. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου» από το σχετικό έγγραφο με αρ 다운로드. πρωτ.: 151420/Ε3/07 -12-2022

Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

다운로드

Ενημερωθείτε για την «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» από το σχετικό έγγραφο με αριθ 다운로드. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/E3 

피파18 무료 다운로드

Τροποποίηση της αρ.4143/21-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «σπουδά…ΖΩ!»

다트 편집기 다운로드

Ενημερωθείτε για την «Τροποποίηση της αρ.4143/21-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «σπουδά…ΖΩ!, που αφορά την παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας» από το σχετικό έγγραφο με ΑΔΑ:(9Χ95Κ2Π-ΓΓ5) 

다운로드 다운로드 마인크래프트 1.5.2 마검탈출맵 다운로드

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

다운로드

Ενημερωθείτε για τις «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)» από το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 150107/E2/5-12-2022

새찬송가 jpg 다운로드 다운로드 회사 ppt 템플릿 다운로드 단부루 다운로드

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022

다운로드

Ενημερωθείτε για τη «Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022» από τη σχετική Εγκύκλιο με ΑΔΑ:( 9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ)

다운로드 다운로드 다운로드 자극전장 다운로드

Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές

다운로드

Ενημερωθείτε για την εξ αποστάσεως ημερίδα με τίτλο «Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές» που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 15.00-19.00 από την Πρόσκληση (ΕΔΩ), το Δελτίο Τύπου (ΕΔΩκαι το τελικό Πρόγραμμα (ΕΔΩ)

일반 동영상 다운로드 창세기전 서풍의 광시곡 다운로드 다운로드 다운로드

Επιμορφωτικές δράσεις σχολικού έτους 2022-2023

피파 무료 다운로드

Ενημερωθείτε για τις «Επιμορφωτικές δράσεις σχολικού έτους 2022-2023» (ΕΔΩ)

디모션 동영상 다운로드 다운로드 다운로드 php

Διορισμός αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

다운로드

Ενημερωθείτε για τον «Διορισμό αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας» (ΕΔΩ)

머니백 다운로드 다운로드 삼성 pc 드라이버 다운로드

Διορισμός αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Στερεάς Ελλάδας

아비라 한글 다운로드

Ενημερωθείτε για τον «Διορισμό αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Στερεάς Ελλάδας» (ΕΔΩ)

다운로드 다운로드 유니코드 다운로드 다운로드

Διορισμός αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Φωκίδας

크롬 무설치 다운로드

Ενημερωθείτε για τον «Διορισμό αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Φωκίδας» (ΕΔΩ)

다운로드 다운로드 깃든 리더 다운로드
Loading...

 

다운로드 다운로드 다운로드 pspice 17.2
↓