Ανακοινώσεις

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ για το 2018-19

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, για το διδακτικό έτος 2018-19. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε  Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας το διδακτικό  έτος 2018-2019. (ΕΔΩ)

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  εντός  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ΦΩΚΙΔΑΣ   το διδακτικό  έτος 2018-2019. (ΕΔΩ)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων Αμοιβαίων Μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών  για υποβολή αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Φωκίδας από 18/05/2018  έως  01/06/2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ), ΑΙΤΗΣΗ (ΕΔΩ)

Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα

«Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα»  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ) από το με αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/137/οικ.17222/11-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΝΛ465ΧΘΨ-Ο99) έγγραφο του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σεμινάριο εκμάθησης PREZI

afisa preziΤο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ.) Φωκίδας σε συνεργασία με το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άμφισσας και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Φωκίδας διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Δημιουργώντας αποτελεσματικές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για την τάξη – To εργαλείο Prezi»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) που υπηρετούν στο  Ν. Φωκίδας.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018   από 17:00 έως 20:00 στα εργαστήρια Πληροφορικής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Άμφισσας (Λ. Σαλώνων 48, Άμφισσα).

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Τρίτη 15/05/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση tiny.cc/prezi-seminar συμπληρώνοντας την σχετική διαδικτυακή φόρμα.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει 2 επιμέρους εργαστήρια (εργαστηριακές συνεδρίες) πάνω στα εξής αντικείμενα:
1. Εφαρμογή των βασικών αρχών για την δημιουργία αποτελεσματικών ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
2. Δημιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων με το Prezi.

Αριθμός συμμετεχόντων
Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν συνολικά 24 εκπαιδευτικοί χωριζόμενοι σε δύο (2) τμήματα.  Στην περίπτωση που ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής είναι μεγαλύτερος από 24, τότε το σεμινάριο θα επαναληφθεί σε επόμενη ημερομηνία.

Ανακοίνωση ονομάτων συμμετεχόντων
Τα ονόματα και τα τμήματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 16/05/2018 στο ιστολόγιο του Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση blogs.sch.gr/plinetfk/3

Πληροφορίες
(Κε.Πλη.Νε.Τ.) Φωκίδας
Υπεύθυνος : Ρέτσας Χρήστος, κλ. ΠΕ86
Τεχνικός Υπεύθυνος : Σιδηρόπουλος Ασημάκης, κλ. ΠΕ86
E-mail : plinet@fok.sch.gr
Διεύθυνση : Ι. Γιδογιάννου 31, Άμφισσα 33100
Τηλέφωνο : 22650 72343
E-mail : plinet@fok.sch.gr
WWW : blogs.sch.gr/plinetfk

Ανακοίνωση μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ έτους 2018

Ανακοίνωση  μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ79 και ΠΕ11 εντός του ΠΥΣΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ έτους 2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

ΕΕΠ &ΕΒΠ καθήκοντα, αρμοδιότητες – εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας

Ενημερωθείτε από  το ΦΕΚ 1585/2018  το οποίο περιλαμβάνει:

Α)  Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) Υ.Α. «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Β)  «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

 

Δήμοι εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμοι και αναπληρωτές) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που υπηρετούν στην  4ης Εκπαιδευτική Περιφέρεια Π.Ε. Φθιώτιδας αλλά και στο 2ο και 3ο Δ.Σ. Άμφισσας. Ενημερωθείτε   (ΕΔΩ)

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας, έτους 2018

Μεταθέσεις – Tοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας  έτους 2018 – Γνωστοποίηση  κενών  οργανικών  θέσεων   Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων,   ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79-Μουσικής και  υποβολή  δήλωσης  μετάθεσης- τοποθέτησης. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πίνακας μοριοδότησης ΠΕ06. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πίνακας μοριοδότησης ΠΕ11. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πίνακας μοριοδότησης ΠΕ70. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πίνακας μοριοδότησης ΠΕ79. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Κατεβάστε τη δήλωση προτιμήσεων μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης (ΕΔΩ)

Εγγραφές Μαθητών για το σχολ. έτος 2018-19

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-18.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 

Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Δελτίο τύπου για την υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έναρξη δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρο-
μίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

  • Ενημερωθείτε (ΕΔΩ),
  • Δελτίο Τύπου Περιφερειακής Διεύθυσνης Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεας Ελλάδας
  • Αίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  • Αίτηση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Loading...

Νέα

↓