Έντυπα Μαθητών

Κάρτα Φοίτησης Μετακινούμενου Μαθητή


Έντυπο Παρακολούθησης Μαθητή με Σακχαρώδη Διαβήτη


Έντυπο Βεβαίωσης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα


Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

  1. Κ.Υ 다운로드. Απόφαση Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 (ΦΕΚ 1296 τ.Β 21-5-2014) για τον καθορισμό του Α.Δ.Υ.Μ 시드니 화이트 다운로드.
  2. Ενημέρωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.6/311/79278/Γ1/21-5-2014)
  3. Συμπληρωματικές Οδηγίες για το Α.Δ.Υ.Μ 다운로드. (Φ.6/331/88216/05-06-2014)
  4. Ανάκληση προηγούμενων οδηγιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ 곰돌이 음원. (Φ.6/660/166841/Γ1/15-10-2014)

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα


Εισοδηματική Ενίσχυση

Σύμφωνα με το Νόμο 4472 (ΦΕΚ 74 τ.Α 19/5/2017) καταργείται η καταβολή της Εισοδηματικής Ενίσχυσης σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα 다운로드.

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (και από ΕΔΩ) 우분투 16.04 데스크탑 다운로드.
2.ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (και από ΕΔΩ) 델파이 http 파일 다운로드.
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ (και από ΕΔΩ) 전설의 고향 다운로드.
4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (και από ΕΔΩ) 다운로드.
5. ΦΕΚ 2204 τ.Β 26-07-2012 (και από ΕΔΩ) 탈린 매뉴얼 다운로드.
6. ΦΕΚ 902 τ.Β 17-07-2002 (και από ΕΔΩ).

↓