Δομή & Λειτουργία Νηπιαγωγείων-Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Προγραμματισμός

Δομή και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

  • Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολ.έτος 2023-2024
  • «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24   Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023», σχετικό έγγραφο με Αρ.Πρωτ.: Φ.6/48344/Δ1/28-04-2023
  • Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023   (ΕΔΩ)
  • Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νόμος 1566/ ΦΕΚ167/τ.α΄/30-09-1985 (ΕΔΩ)
  • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης 다운로드. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων

  • Οδηγίες λειτουργίας Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου με εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου (ΕΔΩ)

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της

Δ/νσης Π.Ε 행아웃 pc 버전 다운로드. Φωκίδας 

Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων

  • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων 1ου 9/θ, 2ου 8/θ, 3ου 8/θ και 4ου 6/θ Άμφισσας, έγγραφο με  Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/234/27-01-2023 .
↓