Νηπιαγωγεία

Δομή και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

 • Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το με αρ. πρ. 59763/ΓΔ4/02-06-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. και η Αριθμ. 3446/16-05-2024 K.Y.A. (Β΄2988) με θέμα: «Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 • Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024. Σχετ 한인디스크 아이패드 다운로드.
  1. Το με αρ. πρ. Φ.7/50399/Δ1/16-5-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
  2.  Αίτηση – δήλωση γονέα/κηδεμόνα για το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα
  3.  Αίτηση – δήλωση γονέα/κηδεμόνα για το Ολοήμερο Πρόγραμμα
 • Εμβολιασμός έναντι του κοκκύτη-Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Σχ. το με αρ. πρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ 행아웃 pc 버전 다운로드. 19039/02-04-2024 έγγραφο του Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας και Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Α΄ για τον εμβολιασμό έναντι του κοκκύτη-συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
 • Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολ.έτος 2023-2024
 • «Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα». Σχετ 4k 60fps download. η με αριθμ. 98268/Δ1 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.3675/Β΄/2021)
 • Χρονική επέκταση προγράμματος παροχής διερμηνείας στα σχολεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά προσφύγων και μεταναστών τα οποία δεν μιλούν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, και στις οποίες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία διερμηνέων για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχετ. το με αρ. πρωτ. 128631/ΓΔ4/08-11-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. ,  η φόρμα αίτησης και ενημέρωση για τη ΜΕΤΑδραση.
 • «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24   Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023», σχετικό έγγραφο με Αρ.Πρωτ.: Φ.6/48344/Δ1/28-04-2023
 • Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Σχετ. ο ν.1566 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/1985).
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 εγκύκλιος .

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων

 • Οδηγίες λειτουργίας Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου με εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.20/ 112392 /Δ1/16 -09-2022 εγκύκλιος.

Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της

Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας 

 • Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2023-2024. Σχετ. η   με Αριθ.Πρωτ.Φ.2.1/233/27-01-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων

↓