Νηπιαγωγεία

Δομή και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

  • Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολ.έτος 2023-2024
  • «Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα». Σχετ 다운로드. η με αριθμ. 98268/Δ1 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.3675/Β΄/2021)
  • Χρονική επέκταση προγράμματος παροχής διερμηνείας στα σχολεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά προσφύγων και μεταναστών τα οποία δεν μιλούν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, και στις οποίες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία διερμηνέων για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 한인디스크 아이패드 다운로드. Σχετ. το με αρ. πρωτ. 128631/ΓΔ4/08-11-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 행아웃 pc 버전 다운로드. ,  η φόρμα αίτησης και ενημέρωση για τη ΜΕΤΑδραση 4k 60fps download.
  • «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24   Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023», σχετικό έγγραφο με Αρ.Πρωτ.: Φ.6/48344/Δ1/28-04-2023
  • Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  다운로드. Σχετ. ο ν.1566 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/1985).
  • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 εγκύκλιος .

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων

  • Οδηγίες λειτουργίας Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου με εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.20/ 112392 /Δ1/16 -09-2022 εγκύκλιος.

Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της

Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας 

  • Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2023-2024. Σχετ. η   με Αριθ.Πρωτ.Φ.2.1/233/27-01-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων

↓