Δομή & Λειτουργία Νηπιαγωγείων-Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Προγραμματισμός

Δομή και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

 • Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023   (ΕΔΩ)

 

 • Λειτουργία  Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 다운로드. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 

 

 • Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νόμος 1566/ ΦΕΚ167/τ.α΄/30-09-1985 (ΕΔΩ)

 

 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης 행아웃 pc 버전 다운로드. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)

 

 • Αντιμετώπιση περίπτωσης ενδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς 4k 60fps download. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ 다운로드. Α΄/24-10-2006)

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων

 • Οδηγίες λειτουργίας Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου με εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου (ΕΔΩ)

 

 • Aναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 371 του ΦΕΚ 141Α/2022 (σελ. 208).

 

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων Τροποποίηση του Π.Δ. 79/2017 άρθρο 54  Φ.Ε.Κ. 96/11-06-2021

 

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

 • Ενέργειες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2022-2023, λήξης διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022 Νηπιαγωγείων.

 

Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της

Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας 

 

 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)

 

Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων

 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων 1ου 9/θ, 2ου 8/θ, 3ου 8/θ και 4ου 6/θ Άμφισσας, έγγραφο με  Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/234/27-01-2023 .

 

 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων Άμφισσας. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ). Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ)

 

 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  Για το χάρτη των Νηπιαγωγείων πατήστε (ΕΔΩ).
↓