Νομοθεσία

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων

  • Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).                                                              Το  με αρ 다운로드. πρ. Φ.361.22/69/102006/Ε3 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드.
  • Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)                                                                                                                                                                                    Η με αρ cl exe download. πρ. Φ.361.22/68/100287/Ε3  Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 낭만닥터.

Προϊστάμενοι Σχολικών Μονάδων 

  • Επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων 다운로드. Το με αρ. πρ. Φ.361.22/70/102014/Ε3 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  •  Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων                                                                                                                           Η με αρ. πρ. Φ.361.22/67/100248/Ε3 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
↓