Νηπιαγωγεία

  • «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25». Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Σχ. η με αρ. πρ. Φ.6/21380/Δ1/28-02-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드.
  • «Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς». Το με αρ. πρ. Φ12/18485/Δ2/21-02-2024 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. και το με αρ. πρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.8601/09-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
  • «Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Άμφισσας» . Σχ. η με Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/ 297/6-2-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας και ο χάρτης.
  • «Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2023-2024».  Κατανεμήθηκαν χωροταξικά οι μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που λειτουργούν σήμερα και επαναπροσδιορίστηκαν στις Σχολικές Περιφέρειές τους, από το σχολικό έτος 2023-2024. Σχ. η  με Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/233/27-01-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  • «Δήλωση ελλιπούς φοίτησης μαθητών/τριών στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool». Σχ. το με αρ. πρ. Φ7/ΦΜ/ 70695 /Δ1/08-06-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Βασική Νομοθεσία

  • «Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024- 2025».  Οι εγγραφές  μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο  γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου του προηγούμενου διδακτικού έτους. Σχ. το με αρ.πρ.Φ.7/ΦΔ/7347/Δ1/23-01-2024  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  • Μετεγγραφές Μαθητών. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25). Οι αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου του εκάστοτε σχολικού έτους. Σχ. η με αρ. πρ. Φ.6/21380/Δ1/28-02-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
↓