Νηπιαγωγεία

 

Για το σχολικό έτος 2023-24 εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 다운로드.

  • Μετεγγραφές Μαθητών. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25). Οι αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου 2023, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με  Αριθ.Πρωτ.:Φ.6/15035/Δ1/09-02-2023.
↓