ΠΥΣΠΕ

Απόφαση Φ.Αποφ/6611/02-09-2016 Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Ζ6Λ4653ΠΣ-ΧΞΒ)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστρίτης Παναγιώτης ΠΕ 70 Α Δ/ντής Δ.Π.Ε. Φωκίδας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μήταλας Θεόδωρος ΠΕ70 Α Δ/ντής Δ.Σ. Γαλαξιδίου
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παπαϊωάννου Αμαλία ΠΕ70 Α Δ/ντρια Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
Δεδούσης Αργύριος ΠΕ70 Α 1ο Δ.Σ. Άμφισσας
Ηλιόπουλος Κων/νος ΠΕ70 Α Προϊστάμενος Δ.Σ. Γλυφάδας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λούσκος Στυλιανός ΠΕ Διοικ. Β Προϊστάμενος Διοικ. Θεμάτων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Μητσόπουλος Αναστάσιος ΠΕ70 Α Δ/ντής 4ου 6/θ Δ.Σ. Άμφισσας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σκώττης Μιχαήλ ΠΕ70 Α Δ/ντής Δ.Σ. Ερατεινής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Μασούρα Αικατερίνη ΠΕ70 Α Δ/ντρια Δ.Σ. Δεσφίνας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κρέτσας Δημήτριος ΠΕ70 Α Δ.Σ. Γραβιάς
Καπαρέλη Γεωργία ΠΕ70 Α Προϊσταμένη 2/θ Δ.Σ. Χρισσού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Μούτογλη Σταυρούλα ΠΕ Πληρ. Α Δ.Π.Ε. Φωκίδας

Νέα

↓