ΠΥΣΠΕ

Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Φωκίδας

 Φ.Αποφ/285/17-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΙΑ4653ΠΣ-ΔΞΘ)
Απόφαση Περιφερειακού Δ/ντή  Π.Ε. & Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστρίτης Παναγιώτης ΠΕ 70 Α Δ/ντής Δ.Π.Ε. Φωκίδας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φουσέκης Νικόλαος ΠΕ11 Α Δ/ντής 1ου Δ.Σ. Άμφισσας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Τσικνή Ευμορφία ΠΕ60 Α Προϊστ. 3ου Ν/Γ Άμφισσας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
Δεδούσης Αργύριος ΠΕ70 Α 1ου Δ.Σ. Άμφισσας
Παπούλιας Νικόλαος ΠΕ70 Α Δ/ντής 3ου Δ.Σ. Άμφισσας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λούσκος Στυλιανός ΠΕ Διοικ. Α Προϊστ. Γ΄ Προσωπικού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Καστανά Αθηνά ΠΕ91 Α Προϊστ. Ε΄ Εκπ/κών Θεμάτων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Μήταλας Θεόδωρος ΠΕ70 Α 4ου Δ.Σ. Άμφισσας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Σαββανή Νίκη ΠΕ60 Α 1ου Δ.Σ. Άμφισσας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κρέτσας Δημήτριος ΠΕ70 Α Δ.Σ. Γραβιάς
Ηλιόπουλος Κων/νος ΠΕ70 Α Προϊστ. Δ.Σ. Γλυφάδας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Μούτογλη Σταυρούλα ΠΕ Πληρ. Α Προϊστ. Β’ Οικονομικού
↓