ΠΥΣΠΕ

Απόφαση Φ.Αποφ/957/02-02-2016 Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ9ΥΙ4653ΠΣ-Η4Λ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστρίτης Παναγιώτης ΠΕ 70 Β Δ/ντής Δ.Π.Ε. Φωκίδας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μήταλας Θεόδωρος ΠΕ70 Γ Δ/ντής Δ.Σ. Γαλαξιδίου
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παπαϊωάννου Αμαλία ΠΕ70 Β Δ/ντρια Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
Κάππος Ευστάθιος ΠΕ70 Β 2ου 8/θ Δ.Σ. Άμφισσας
Ηλιόπουλος Κων/νος ΠΕ70 Β Προϊστάμενος Δ.Σ. Γλυφάδας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λούσκος Στυλιανός ΠΕ Διοικ. Ε Προϊστάμενος Διοικ. Θεμάτων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Μητσόπουλος Αναστάσιος ΠΕ70 Β Δ/ντής 4ου 6/θ Δ.Σ. Άμφισσας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σκώττης Μιχαήλ ΠΕ70 Γ Δ/ντής Δ.Σ. Ερατεινής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Μασούρα Αικατερίνη ΠΕ70 Γ Δ/ντρια Δ.Σ. Δεσφίνας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Δεδούσης Αργύριος ΠΕ70 Β 1ου Δ.Σ. Άμφισσας
Καπαρέλη Γεωργία ΠΕ70 Δ Προϊσταμένη 2/θ Δ.Σ. Χρισσού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Μούτογλη Σταυρούλα ΠΕ Πληρ. Δ Διοικητικός Δ.Π.Ε. Φωκίδας

Νέα

↓