Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας

(Φ.Αποφ/4165/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΜΜ46ΜΤΛΗ-ΚΡ1)

Απόφαση Περιφερειακής Δ/ντριας  Π.Ε scorpions. & Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαϊωάννου Αμαλία ΠΕ 70 Α΄ Δ/ντρια  Δ.Π.Ε wlogen. Φωκίδας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φουσέκης Νικόλαος ΠΕ11 Α΄ Δ/ντής 1ου Δ.Σ 다운로드. Άμφισσας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σαλαγιάννης Ηρακλής ΠΕ70 Α΄ Δ/ντής Δ.Σ 다운로드. Κίρρας
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
Κορμέντζα Ευανθία ΠΕ70 Α΄ Δ/ντρια  Δ.Σ 다운로드. Λιδορικίου
Λύτρας Δημοσθένης ΠΕ70 Α΄ Υποδ/ντης 1ου   Δ.Σ. Ιτέας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λούσκος Στυλιανός ΠΕ Διοικ 피파 무료 다운로드. Α΄ Προϊστ. Τμ.  Γ΄ Προσωπικού Δ.Π.Ε. Φωκίδας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Καστανά Αθηνά ΠΕ86 Α΄ Προϊστ 디모션 동영상 다운로드. Τμ. Ε΄ Εκπ/κών Θεμάτων Δ.Π.Ε. Φωκίδας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Μητσόπουλος Αναστάσιος ΠΕ70 Α΄ Δ/ντής 4ου Δ.Σ 다운로드. Άμφισσας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Μασούρα Αικατερίνη ΠΕ70 Α΄ Δ/ντρια Δ.Σ 다운로드. Δεσφίνας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΩΝ
Μήταλας Θεόδωρος ΠΕ70 Α΄ Εκπαιδευτικός 4ου Δ.Σ. Άμφισσας
Αγαπητού Άννα ΠΕ11 Α΄ Εκπαιδευτικός 1ου   Δ.Σ. Ιτέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Μούτογλη Σταυρούλα ΠΕ Πληρ. Α΄ Προϊστ. Τμ. Β’ Οικονομικού Δ.Π.Ε. Φωκίδας
↓