ΠΥΣΠΕ

Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΧΑ4653ΠΣ-ΚΒΣ)
Φ.Αποφ/5557/20-06-2018 Περιφερειακού Δ/ντή
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστρίτης Παναγιώτης ΠΕ 70 Α Δ/ντής Δ.Π.Ε. Φωκίδας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μήταλας Θεόδωρος ΠΕ70 Α 4ου Δ.Σ. Άμφισσας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μασούρα Αικατερίνη ΠΕ70 Α Δ/ντρια Δ.Σ. Δεσφίνας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
Δεδούσης Αργύριος ΠΕ70 Α 1ου Δ.Σ. Άμφισσας
Παπούλιας Νικόλαος ΠΕ70 Α Δ/ντής 3ου Δ.Σ. Άμφισσας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λούσκος Στυλιανός ΠΕ Διοικ. Α Προϊστ. Γ΄ Προσωπικού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Καστανά Αθηνά ΠΕ91 Α Προϊστ. Ε΄ Εκπ/κών Θεμάτων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σκώττης Μιχαήλ ΠΕ70 Α Δ/ντής Δ.Σ. Ερατεινής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Τσικνή Ευμορφία ΠΕ60 Α Προϊστ. 3ου Ν/Γ Άμφισσας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παπαϊωάννου Αμαλία ΠΕ70 Α Δ/ντρια Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας
Ηλιόπουλος Κων/νος ΠΕ70 Α Προϊστ. Δ.Σ. Γλυφάδας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Μούτογλη Σταυρούλα ΠΕ Πληρ. Α Προϊστ. Β’ Οικονομικού

Νέα

↓