Αποσπάσεις και προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2019-20

Απόσπαση Εκπαιδευτικών  των κλάδων  ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ60-ΝΗΠIAΓΩΓΟΙ και ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ, από σχολικές μονάδες σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας, για το διδακτικό έτος  2019-2020. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Προσωρινή τοποθέτηση  εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας,   ΠΕ11-Φυσικής  Αγωγής  και ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Φωκίδας  με απόσπαση από άλλα  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  της  χώρας,  για το διδακτικό  έτος 2019-2020. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 

Δήλωση πρόσθετων αποδοχών Α΄ εξαμ. 2019

Παρακαλούμε για την υποβολή των δηλώσεων πρόσθετων αποδοχών Α΄εξαμήνου 2019 προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το διάστημα από 11/7/2019 – 19/7/2019.

Απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωση του πίνακα που θα βρείτε στο σύνδεσμο http://dipe.fok.sch.gr/wp442/polythesia2016/#more-1591   το (μικτό και καθαρό) ποσό που πληρώθηκε από 1/1/2019 – 30/6/2019, ανά μήνα, η περίοδος απασχόλησης, στην οποία αναφέρονται τα ποσά, και η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το έργο.

Τα πεδία των μικτών και καθαρών ποσών που λάβατε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Φωκίδας θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία μας.

Από την Διεύθυνση Π.Ε. Φωκίδας

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20.  Από την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας για το διδακτικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄) και κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης , η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για απόσπαση το διδακτικό έτος 2019-2020 σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας, συνεχίζεται  από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 έως και την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  εντός  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε  Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας

Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool»

    Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών-μετεγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08:00 στις 21/6/2019 έως και 20:00 στις 24/6/2019 για την αποδέσμευση των εγγραφών-διαγραφών-μετεγγραφών των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση.

Ενημερωθείτε από το έγγραφο(ΕΔΩ)

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης απόσπασης σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας το διδακτικό έτος 2019-2020

Καλούνται οι Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν κατά το διδακτικό έτος 2019-2020 σε σχολικές μονάδες  εντός του  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας κοινοποιούμε, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας, από   13  Ιουνίου  2019   έως και   28  Ιουνίου  2019  και  ώρα  13:00΄.

Αιτήσεις θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε   μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)  στον αριθμό 2265023537, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας (mail@dipe.fok.sch.gr) (σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί) καθώς και με ταχυμεταφορά κατόπιν συνεννόησης με το Γραμματέα  του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ενημερωθείτε από την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  εντός  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε  Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας έτους 2019 – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δάσκαλοι, ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης και υποβολή δήλωσης μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης

Σε συνέχεια του με αριθμού Ν.1.5/673/30-05-2019    έγγραφό μας, σας επισημαίνουμε ότι σήμερα  05 Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00΄ λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης – δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων  στις οποίες επιθυμείτε  να μετατεθείτε  ή να τοποθετηθείτε.

Κάθε  αίτηση-δήλωση   που θα υποβληθεί   μετά τις 13.00΄ της 5ης  Ιουνίου 2019, θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου δε θα ληφθεί υπόψη.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μετάθεση δε συμμετέχουν στη διαδικασία  και παραμένουν στην οργανική τους θέση.

Ενημερωθείτε από το έγγραφο (ΕΔΩ)

↓