Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα σε Εθνικό Επίπεδο

 • Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου σχ 다운로드. έτους 2021-2022 σε σχολεία όλης της χώρας.
  Σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι να ανιχνεύσουν είδη λαθών στη γλώσσα και στα μαθηματικά, εντοπίζοντας το πεδίο μη κατάκτησης των προσδοκώμενων γνώσεων και να εξαχθούν χρήσιμα ποιοτικά αποτελέσματα που θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε κατάλληλες προσαρμογές της διδακτικής μεθοδολογίας, σε προσεγγίσεις συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς 카마이타치의 밤 다운로드. Οι εξετάσεις είναι ανώνυμες και τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται ανά σχολείο, ούτε ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, παρά μόνο ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης, ακριβώς για να διαφυλαχθεί η ανωνυμία των σχολείων 나루토 블리치 2.6.
  Περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:
   
 • Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές-τριες της Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου και της Γ΄ τάξης Γυμνασίων. ΦΕΚ 877/Β΄/25-02-2022
 • Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022 ΦΕΚ1962/Β΄/2022.  
 • Οδηγίες ΥΠΑΙΘ προς τα Δημοτικά Σχολεία για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα
 • Ενημέρωση από την  ιστοσελίδα του ΙΕΠ

 

Εγκύκλιος μετατάξεων εκπ/κών A/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ

캐롤린과 재키 다운로드

Σας γνωστοποιούμε την την υπό στοιχεία 55292/Ε2/16-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) εγκύκλιο  του ΥΠΑΙΘ με θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε 다운로드. για το σχολικό έτος 2022-2023”.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  (ΕΔΩ)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ (ΕΔΩ)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ (ΕΔΩ)

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 17-05-2022 έως και 26-05-2022 aspx 파일 다운로드.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

미스터션샤인 1회 다운로드

Ενόψει της οργάνωσης των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, σας γνωστοποιούμε την υπό στοιχεία 54116/Α5/12-05-2022 (ΑΔΑ: ΡΘΣ646ΜΤΛΗ-0ΣΨ), «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.»), η οποία ανακοινώθηκε με το από 12-05- 22 Δελτίο Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ 다운로드. Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20-05-2022

라인 댄스 동영상 다운로드

Υποβολή αιτημάτων για έγκριση εκπ/κών προγραμμάτων & συνοδευτικού εκπ/κού υλικού για το σχ. έτος 2022-23

다운로드

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων και του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Φωκίδας για το σχολικό έτος 2022-2023, θέτουμε υπόψη σας τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων που αφορούν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού από ενδιαφερόμενους φορείς (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) 다운로드. Ενημερωθείτε ΕΔΩ 

웹폰트 다운로드.

Σημειώνουμε ότι, βάσει του άρθρου 123 του ν. 4876/2021, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ΕΔΩ)

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία – Α’ Φάση

다운로드

Το με αριθμό πρωτ. 54952/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»  ΕΔΩ

Cinebench r15 download 다운로드

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) Ενημέρωση για τροποποίηση προκήρυξης 2ΕΑ/2022

컬러링북 다운로드

Τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) που αφορά στην προσθήκη πρόσθετου προσόντος για την ένταξη στον κλάδο ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών 다운로드. Ενημερωθείτε ΕΔΩ

수박씨닷컴 다운로드

Ανάρτηση πινάκων με ικανοποιηθείσες αιτήσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για μετάθεση (βελτίωση θέσης) ή οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Φωκίδας

다운로드

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Φωκίδας  (ΕΔΩ)

Πίνακας Μεταθέσεων και Οριστικών Τοποθετήσεων (ΕΔΩ)

Πίνακες (9) με τελική μοριοδότηση  αιτούντων, σύμφωνα με τα κατά νόμο κριτήρια 다운로드.

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71ΠΕ79.01, ΠΕ86,

Πίνακας Κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών μετά τις μεταθέσεις & οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 2022 (ΕΔΩ)

나루토 전권

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

다운로드

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α 낭만닥터.

Ενημερωθείτε: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΠίνακας Μουσικών Σχολείων

사진 링크 다운로드

«Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών –Σχολικού έτους 2022- 2023»

다운로드

Tα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους δεν θα εξετάζονται 나비켓 8.2.

Tα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μαθητικοί διαγωνισμοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ 탭 소닉 오프라인 apk 다운로드. http://edugate.minedu.gov.gr/ . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

최신 음악 다운로드

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ του Υπουργείου Παιδείας 대학생 한글 다운로드.

Υποβολή δικαιολογητικών από την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022  룩 어웨이. (Πρόσκληση ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ του Υπ 키노트 무료 다운로드. Παιδείας για τις ειδικότητες ΠΕ61, ΠΕ71,  ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 다운로드.

Υποβολή δικαιολογητικών από την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 60만번의 트라이. (Πρόσκληση ΕΔΩ)

↓