Δραστηριοποίηση σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS+

프라임 스터디 다운로드

Το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2023 διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις για τις σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS+, έγγραφό με αρ.πρωτ.:Φ.54.1/6360/27-9-2023 다운로드.

키노트 무료 다운로드

Έγκριση Αδειών Εισόδου Εκπροσώπων αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2023-2024

워크 영웅키우기 다운로드

Το με αρ. πρ. 107014/Δ5/26-09-2023  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드.

다운로드

Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

다운로드

Το με αριθ.πρωτ.:Φ.251/105926/Α5/25-9-2023, δήλωση συμμετοχής από τη Δευτέρα 25.09.2023 και ώρα 19.00 μέχρι και την Παρασκευή 6.10.2023 και ώρα 23.59 다운로드.

고요한밤 거룩한밤

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών–Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

셜록 시즌1 1080p 다운로드

Η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2659/οικ.15565/20-9-2023 프로젝트 웨어 다운로드.

다운로드

Αναστολή λειτουργίας νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας

mbc mini

Αναστέλλεται η λειτουργία της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας, από τη Δευτέρα 25/09/2023 έως και την Παρασκευή 29/09/2023, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 한컴오피스 apk 다운로드. Φωκίδας.

리얼 11 권

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε 더포스트 다운로드. Φωκίδας (ΕΔΩ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων και Προϊστάμενοι Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε 다운로드. Φωκίδας, για τη Σχολική Μονάδα στην οποία έχουν οργανική θέση, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο έντυπα στη Δ/νση Π.Ε 다운로드. Φωκίδας (αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή) από την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

Υπόδειγμα αίτησης Προϊσταμένων (ΕΔΩ)

Αίτηση για ΠΥΜ (ΕΔΩ)

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε 다운로드. Φωκίδας (ΕΔΩ) 다운로드.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε 다운로드. Φωκίδας, για τη Σχολική Μονάδα στην οποία έχουν οργανική θέση μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο έντυπα στη Δ/νση Π.Ε. Φωκίδας (αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή) από την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

Υπόδειγμα αίτησης για θέσεις Υποδιευθυντών (ΕΔΩ)

Αίτηση για ΠΥΜ (ΕΔΩ)

2η Περίοδος επιμόρφωσης στην Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο ( Σεπτ. 2023 – Φεβρ. 2024)

Το Ι.Ε.Π.  προσκαλεί Σ. Ε. και εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και ΠΕ60  για συμμετοχή στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης για την  Ε.Α.Ν 힘드림론 다운로드. Υποβολή αίτησης από την Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00 μέχρι την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13.00  στο μητρώο του Ι.Ε.Π gt designer3 한글. για όσους δεν εγγράφηκαν σε προηγούμενες περιόδους. Σχετικά το με αρ.  πρ. 101907/Ε3/15-09-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. και το Δελτίο Τύπου του Ι.Ε.Π 러브캐처 2회 다운로드.

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών

certmgr.exe 다운로드

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικό έγγραφο με αριθ.πρωτ.:102641/Ε2/18-9-2023 다운로드.

다운로드
↓