Αλλαγή υπολογισμού ΜΤΠΥ από 1/1/2017 βάσει του Ν. 4488/2017

Ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ ασφαλισμένου άλλαξε βάσει Ν. 4488/2017 με αναδρομική ισχύ από 1/1/2017.

Η υλοποίηση των αναδρομικών ΜΤΠΥ τακτοποιήθηκε με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018.

Επίσης η κράτηση υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ αντικαταστάθηκε με τις 3 κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ.  Συνέχεια ανάγνωσης Αλλαγή υπολογισμού ΜΤΠΥ από 1/1/2017 βάσει του Ν. 4488/2017

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Τελικούς Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

α. Από περιοχή σε περιοχή

β. Σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

γ. Για βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Εγκύκλιος «Η τσάντα στο σχολείο»

Έγκριση δράσης « Η τσάντα στο σχολείο» .   Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Έγκριση απόφασης της Δ.Π.Ε. Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας εγκρίνει την  υπ΄αριθμ.  Ν.1.5/1662/08-11-2017 απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου ως εξής :

Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

α) Από Περιοχή σε Περιοχή

β) Σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

γ) Για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 14:00.

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών  ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό  έτος 2017-2018».  (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

     Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών  των κλάδων  ΠΕ70.50 – Δασκάλων  Ε.Α.Ε. και ΠΕ60.50 – Νηπ/γών Ε.Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πρόγραμμα   εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών  με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018».  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Εγκύκλιος μεταθέσεων 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης  σύμφωνα με την παρακάτω εγκύκλιο.

Οι αιτήσειςυποβάλλονται, από 6-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ενημερωθείτε από την Εγκύκλιο για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών  Δραστηριοτήτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν  μέχρι τις 27Νοεμβρίου 2017, στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. (ΕΔΩ) και σε Word (ΕΔΩ)

Νέα

↓