Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρο-
μίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

  • Ενημερωθείτε (ΕΔΩ),
  • Δελτίο Τύπου Περιφερειακής Διεύθυσνης Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεας Ελλάδας
  • Αίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  • Αίτηση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Οι Αναπλ. ΕΣΠΑ/ΠΔΕ πληρώθηκαν για Μάρτιο 2018, οι Αναπλ. Τακτ. στις 10/4/2018

Οι Αναπληρωτές ΕΣΠΑ και ΠΔΕ πληρώθηκαν για Μάρτιο 2018 στις 3/4/2018.

Αλλά οι Αναπληρωτές του Τακτικού Προϋπολογισμού πληρώνονται μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, στις 10 κάθε μήνα και αν πέσει σε αργία την προηγούμενη εργάσιμη. Τα δεδουλευμένα λοιπόν του μήνα Μαρτίου 2018, είναι προγραμματισμένα να καταβληθούν την Τρίτη 10 Απριλίου 2018. (Εκτός εάν η ΕΑΠ λόγω εορτών Πάσχα τα καταβάλει ενωρίτερα, πράγμα το οποίο δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.)

Δείτε ΕΔΩ τη Μισθοδοσία Μαρτίου 2018 όλων των αναπληρωτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2018-19

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων

1. σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019. (ΕΔΩ)

2.  από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. (ΕΔΩ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 28-03-2018 μέχρι 10-04-2018 και ώρα 15:00

Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης παρ.2 άρθ.26 Ν.4354/2015

Ενημερωθείτε από ΕΔΩ για τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή της άρσης της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης και  θα παρατηρήσετε, για τους μόνιμους, με τη μισθοδοσία προπληρωμής Απριλίου 2018 στις 27/3/2018 και για τους αναπληρωτές με τη μισθοδοσία Μαρτίου 2018 δεδουλευμένα.

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για Απόδοση Μουσικής Ειδίκευσης

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την απόδοση Μουσικής
Ειδίκευσης,  καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις περιόδους: α)1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους ή
β) 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων μετάθεσης

Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων μετάθεσης με τα μόρια των εκπαιδευτικών για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή  καθώς υπήρξαν αλλαγές στην οικογεγειακή  κατάσταση, λόγω γέννησης τέκνων μέχρι 31/12/2017, και ως εκ τούτου στα συνολικά μόρια  εκπαιδευτικών ΠΕ 60. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Βεβαίωση Ανάρτησης και Διανομής Αφισών Πράξεων ΕΣΠΑ 2017-2018

Πραγματοποιήθηκε η διανομή των αφισών δημοσιότητας των Πράξεων ΕΣΠΑ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου της ΕΔ ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των εν λόγω αφισών σε εμφανή σημεία των ως άνω φορέων καθώς και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας (και στην ιστοσελίδα της) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Νέα

↓