Αποσπάσεις εκπ/κων σε Κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας για το 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση από 22-10-2018 μέχρι 26-10-2018 και ώρα: 15:00. (ΕΔΩ)

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΠΕ Φωκίδας (ΕΔΩ)
  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)
  • Απόφαση Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας. (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ-06 Αγγλικής Γλώσσας

Τοποθέτηση προσωρινών  αναπληρωτών,-τριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής  Γλώσσας  πλήρους  και μειωμένου  ωραρίου  στο πλαίσιο  υλοποίησης της Πράξης «Eνιαίος  Τύπος Ολοήμερου  Δημοτικού   Σχολείου,  2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031898   του  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδ/κό έτος 2018-2019 (ΕΔΩ)

Διαθέσεις εκπ/κων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου

Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, Πε06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, και ΠΕ86 για συμπλήρωση  του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. (ΕΔΩ)

Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70,  Πε06, ΠΕ08, ΠΕ91, και για συμπλήρωση  του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. (ΕΔΩ)

Νέα

↓