Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  

Έως τις 25/01/2019 οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων καταθέτουν στους αρμόδιους Υπεύθυνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αίτηση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε Κ.Π.Ε.(KEA).

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Π.Ε. Φωκίδας

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Π.Ε. Φωκίδας. (ΕΔΩ)

Αίτηση για Πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής

Φ.Ε.Κ. 5933/τ.Β΄/31-12-2018

Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ.Α΄)

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής Δ.Π.Ε. Φωκίδας

Προκήρυξη Πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας. (ΕΔΩ)

  1.  Αίτηση για Πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής
  2. ΦΕΚ 5919 τ.Β 31-12-2018
  3. Νόμος 4547 / 2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α 12-06-2018)

Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική υπουργική απόφαση, και συγκεκριμένα στην Ενότητα 2 του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, από την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019,  δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να τροποποιήσουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), την αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολικού έτους 2018-2019, μόνο ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, ανά βαθμίδα και ωράριο απασχόλησης. (ΕΔΩ)

Οριστικοί πίνακες Μορίων Μετάθεσης των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεσης

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεσης.

α) Από Περιοχή σε Περιοχή

β) Για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Ανακοίνωση Προσωρινών πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

α) Από Περιοχή σε Περιοχή

β) Για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης από Πέμπτη 13-12-2018 έως και Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 14:00.

Κύρωση Αποτελεσμάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

  • Κύρωση των  αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  (ΕΔΩ)
  • Ορισμός σειράς εκλογής Αιρετών Εκπροσώπων Εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Φωκίδας.  (ΕΔΩ)

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018-19

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019. (ΕΔΩ)

Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως τις 21 Δεκεμβρίου 2018 στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης σε Σ.Ε.Ε. – Τοποθέτηση Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και  Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Έναρξη λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

  • «Έναρξη λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας. Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα»  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Ενημερωθείτε από το ΦΕΚ4299/27-9-2018 για τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. (ΕΔΩ)

Νέα

↓