Παράταση Υποβολής Ενστάσεων για Αποσπάσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού ως ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, αντί της Δευτέρας 16 Ιουλίου και ώρα 24.00 ορίζεται η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00.

https://www.minedu.gov.gr/rss/36020-13-07-18-prosorinoi-pinakes-ypopsifion-ekpaideftikon-gia-apospasi-sto-eksoteriko-6

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

 • Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  
 • Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.  (ΕΔΩ)
 • Θεσσαλίας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έδρα τη Λάρισα (ΕΔΩ)
 •  Νοτίου Αιγαίου. (ΕΔΩ)
 •  Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. (ΕΔΩ)
 • Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή (ΕΔΩ)
 • Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΔΩ)
 • Πελοποννήσου. (ΕΔΩ)
 • Αττικής (ΕΔΩ)
 • Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα (ΕΔΩ)
 • Ιονίων Νήσων(ΕΔΩ)
 • Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έδρα το Ηράκλειο (ΕΔΩ)
 • (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Βορείου Αιγαίου (ΕΔΩ)

 

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.  (ΕΔΩ)

Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτι-
κού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανά-
θεση επιστημονικής ευθύνης. (ΕΔΩ)

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

 • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
 • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.)
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οριστικές Τοποθετήσεις εκπ/κων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86

Νέα

↓