Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2023-2024 Τα Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ., Α.Σ.) υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 다운로드. Σχετικά το με αριθμ. πρωτ. Φ.11./ 122917/Δ7/30-10-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 워크 영웅키우기 다운로드. και το  σχέδιο υποβολής προγράμματος
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από τη Νύμφη Άμφισσα στη Λενιώ της Χάρμαινας: οι γυναίκες μιας λαμπρής πόλης» 다운로드. Σχετικό το με αριθμ. πρωτ. Φ.22.3.Α/ 3098/30-10-2023 έγγραφο της Δ.Π.Ε cmd download. Φωκίδας
  • Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Τα σχολεία «υιοθετούν» χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας                                                                                                                                 Ενημερωθείτε από το με αρ 다운로드. πρ. Φ11/ 114431/ Δ7/12/10/2023  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α  다운로드.
  • Προγράμματα πρόληψης στη σχολική κοινότητα για το σχ. έτος 2023-2024 σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Διαδρομή»                                                                                                                       Ενημερωθείτε  από το σχετικό έγγραφο της ΔΠΕ Φωκίδας   
  1. Υλοποίηση εκπ/κών προγραμμάτων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπ/κούς, γονείς) σε συνεργασία με το Κέντρο Πόληψης «Διαδρομή» 다운로드. Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης Διαδρομή                  
  2.  Ενημερωθείτε για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού «Τα παιχνίδια του Φοίβου» από το σχετικό έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης «Διαδρομή» 

 

  • Υλοποίηση προγράμματος του Κ.Ε.ΠΕ.Α 영화 산타바바라 다운로드. Άμφισσας από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.                                               Το Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Άμφισσας προτίθεται να δεχθεί επισκέψεις σχολικών ομάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης  του Ν 새소식 다운로드. Φωκίδας, για υλοποίηση προγραμμάτω Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Πρόσκληση και Αίτηση έως και την 1-10-2023 .

 

 

 

 

 

 

↓