Καθήκοντα ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ

다운로드
  • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01 ΕΒΠ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης  (ΦΕΚ 2038/τΒ΄/5-6-2018)
  • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης,    όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 4706/Β΄/2021) 
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 υπουργικής απόφασης Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, (ΦΕΚ 2055/Β΄/2022) 
Download Santa Player 컴퓨터 오목게임 다운로드 다운로드 맑은 고딕 regular
↓