Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό την υλοποίηση μαθημάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Καθορισμός  πλαισίου σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης και διαδικτύου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτής Πολιτικής 다운로드. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (ΕΔΩ)

 • Νομοθετικό πλαίσιο:
 • Παροχή σύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία (ΕΔΩ)

 

Επιμόρφωση στην Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση  (ΕΔΩ)

 

 • Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕΔΩ)

 

 • Οδηγίες προς το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021.  (ΕΔΩ

 

 • Εγχειρίδιο Χρήσης Πύλης myschool, το οποίο αφορά στην ενεργοποίηση της εφαρμογής «Λειτουργικότητα αποτύπωσης προγραμμάτων εξΑΕ» (ΕΔΩ)

 

  • Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του ΕΩΠ και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Π.Ε. κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕΔΩ)

 

  • Οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών των σχολικών μονάδων (ΕΔΩ)

 

  • Έντυπα εβδομαδιαίας καταγραφής στοιχείων για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
   Δημοτικά (ΕΔΩ)  Νηπιαγωγεία (ΕΔΩ)
  • «Παιδαγωγική προσέγγιση της ΕξΑΕ στο Δημοτικό Σχολείο» από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)
  • Οδηγίες για την ΕΞΑΕ  από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης (ΕΔΩ)
  • Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (ΕΔΩ) (διαβιβαστικό ΥΠΑΙΘ) 12-11-2020
  • Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΩ)
  • Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία και ΕΕΑ. (ΕΔΩ)
  • Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020_21 μετά από σχετική εισήγηση του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ) . (ΕΔΩ)
  • Περισσότερες οδηγίες, βοηθητικό υλικό και καλές πρακτικές μπορείτε να αναζητήσετε από το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ) και το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΕΔΩ)