Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό την υλοποίηση μαθημάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

 

 • Καθορισμός  πλαισίου σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης και διαδικτύου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτής Πολιτικής. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (ΕΔΩ) 다운로드.
  Νομοθετικό πλαίσιο:
 • Παροχή σύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία (ΕΔΩ).

 

 

 

 

 • Επιμόρφωση στην Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση  (ΕΔΩ).

 

 • Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕΔΩ).

 

 • Οδηγίες προς το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΕΔΩ). 

 

 

 

 • Εγχειρίδιο Χρήσης Πύλης myschool, το οποίο αφορά στην ενεργοποίηση της εφαρμογής «Λειτουργικότητα αποτύπωσης προγραμμάτων εξΑΕ» (ΕΔΩ).

 

 

  • Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του ΕΩΠ και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Π.Ε. κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕΔΩ).
  • Οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών των σχολικών μονάδων (ΕΔΩ).
  • Έντυπα εβδομαδιαίας καταγραφής στοιχείων για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
   Δημοτικά (ΕΔΩ)  Νηπιαγωγεία (ΕΔΩ).
  • «Παιδαγωγική προσέγγιση της ΕξΑΕ στο Δημοτικό Σχολείο» από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ).

 

 

  • Οδηγίες για την ΕΞΑΕ  από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης (ΕΔΩ).

 

  • Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (ΕΔΩ) (διαβιβαστικό ΥΠΑΙΘ) 12-11-2020.

 

  • Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΩ).

 

  • Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία και ΕΕΑ. (ΕΔΩ).

 

  • Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020_21 μετά από σχετική εισήγηση του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ) . (ΕΔΩ).

 

  • Περισσότερες οδηγίες, βοηθητικό υλικό και καλές πρακτικές μπορείτε να αναζητήσετε από το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ) και το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΕΔΩ).