Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό την υλοποίηση μαθημάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

  • Διαδικασία αρχικής εγγραφής- εισόδου εκπαιδευτικών στην υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Cisco WebEx
  • Οδηγίες  για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό  Δίκτυο 다운로드.
  • Καθορισμός  πλαισίου σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης και διαδικτύου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτής Πολιτικής 다운로드. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (ΕΔΩ) 다운로드.
    Νομοθετικό πλαίσιο:
  • Παροχή σύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία (ΕΔΩ).
  • Επιμόρφωση στην Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση  (ΕΔΩ).
  • Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕΔΩ).
  • Οδηγίες προς το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΕΔΩ). 
  • Εγχειρίδιο Χρήσης Πύλης myschool, το οποίο αφορά στην ενεργοποίηση της εφαρμογής «Λειτουργικότητα αποτύπωσης προγραμμάτων εξΑΕ» (ΕΔΩ).