Ενημέρωση για Υπερωρίες-Οδοιπορικά

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ  2022-2023 ΜΟΝΙΜΩΝ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ/ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΜΗΝΟΣ                              ΑΠΟΣΤΟΛΗ         ΠΛΗΡΩΜΗ

Σεπτεμβρίου 2022     15/11/2022           13/12/2022

Οκτωβρίου 2022         15/11/2022           13/12/2022

Νοεμβρίου 2022          05/12/2022           28-29/12/2022

Δεκεμβρίου 2022          ……………………..       ……………………. 삼성 레이저 프린터 다운로드.

Ιανουαρίου 2023         ………………………        ……………………. 다운로드.

Φεβρουαρίου 2023   ……………………….     ………………… 다운로드.

Μαρτίου 2023   ……………………….     ……………………

Απριλίου 2023   ……………………….     …………………. 다운로드.

Μαΐου 2023   ……………………….    …………………..

Ιούνιος 2023   ……………………….   …………………. 더포스트 다운로드.

.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2022-2023 ΜΟΝΙΜΩΝ  και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΜΗΝΑΣ                             ΑΠΟΣΤΟΛΗ          ΠΛΗΡΩΜΗ

Σεπτέμβριος 2022     14/11/2022           13/12/2022

Οκτώβριος 2022         14/11/2022           13/12/2022

Νοέμβριος 2022          09/12/2022           28-29/12/2022

Δεκέμβριος 2022          ……………………..       ……………………..

Ιανουάριος 2023         ………………………        ……………………..

Φεβρουάριος 2023   ……………………….     ………………….

Μάρτιος 2023   ……………………….     ……………………

Απρίλιος 2023   ……………………….     …………………..

Μάιος 2023   ……………………….    …………………..

Ιούνιος 2023   ……………………….   …………………..


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2022-2023 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Τα δικαιολογητικά για τα οδοιπορικά των Αναπληρωτών ΕΣΠΑ θα σταλούν από τα σχολεία στη ΔΠΕ Φωκίδας γύρω στις 15/6/2023  και θα πιστωθούν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ σε μεταγενέστερο χρόνο.


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2021-2022 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

  • ΑΓΓΛΙΚΗΣ 2021-2022 : Η πληρωμή έγινε 2/12/2022
  • ΕΝΙΑΙΟΣ 2021-2022 : Η πληρωμή έγινε 12/12/2022
↓