Ενημέρωση για Υπερωρίες-Οδοιπορικά

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ  2023-2024 ΜΟΝΙΜΩΝ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ/ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΜΗΝΟΣ                              ΑΠΟΣΤΟΛΗ         ΠΛΗΡΩΜΗ

Σεπτεμβρίου 2023      24/10/2023           13/11/2023

Οκτωβρίου 2023         ……………………..           ……………………. 삼성 레이저 프린터 다운로드.

Νοεμβρίου 2023          ……………………..          ……………………. 다운로드.

Δεκεμβρίου 2023          ……………………..       ……………………. 다운로드.

Ιανουαρίου 2024         ………………………        ……………………. 다운로드.

Φεβρουαρίου 2024   ……………………….     ………………… 더포스트 다운로드.

Μαρτίου 2024   ……………………….     ……………………

Απριλίου 2024   ……………………….     …………………..

Μαΐου 2024   ……………………….    …………………..

Ιούνιος 2024   ……………………….   …………………..

.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2023-2024 ΜΟΝΙΜΩΝ  και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΜΗΝΑΣ                             ΑΠΟΣΤΟΛΗ          ΠΛΗΡΩΜΗ

Σεπτέμβριος 2023     ………………………           ……………………..

Οκτώβριος 2023         ………………………           ……………………..

Νοέμβριος 2023          ………………………          ……………………..

Δεκέμβριος 2023          ……………………..       ……………………..

Ιανουάριος 2024         ………………………        ……………………..

Φεβρουάριος 2024   ……………………….     ………………….

Μάρτιος 2024   ……………………….     ……………………

Απρίλιος 2024   ……………………….     …………………..

Μάιος 2024   ……………………….    …………………..

Ιούνιος 2024   ……………………….   …………………..


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2023-2024 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά θα σταλούν στα σχολεία τον Μάιο 2024 και για τα συμπληρωμένα από τα σχολεία προς τη ΔΠΕ Φωκίδας γύρω στις 14/6/2023. Θα πιστωθούν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ σε μεταγενέστερο χρόνο.


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2022-2023 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

  • ΑΓΓΛΙΚΗΣ 2022-2023 : Η πληρωμή έγινε 3/11/2023
  • ΕΝΙΑΙΟΣ 2022-2023 : Η πληρωμή έγινε 10/10/2023
  • ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2022-2023 : Η πληρωμή έγινε  20/10/2023
↓