ΕΝΤΥΠΑ για Υπερωρίες και Οδοιπορικά

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΕΣΠΑ – τακτικού προϋπολογισμού) 

Δικαιολογητικά (για κάθε μήνα)

 1. Ημερολογιακός Πίνακας (για υπερωρίες)
 2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο) να φαίνονται καθαρά οι επιπλέον του προγράμματος ώρες 다운로드.
 3. Πράξη Ανάληψης Αναπληρωτή ΕΣΠΑ (αντίγραφο επικυρωμένο).
 4. Δεν καταβάλλονται αποδοχές για υπερωρίες άνω των 20 ωρών ανά μήνα 다운로드.

Προσοχή: Χωρίς Ωρολόγιο Πρόγραμμα επικυρωμένο και Πράξη Ανάληψης επικυρωμένη Αναπληρωτή, ΔΕΝ καταβάλλονται οι υπερωρίες και καθυστερούν και οι υπόλοιποι που τις δικαιούνται 다운로드.


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού προϋπολογισμού

Δικαιολογητικά (για κάθε μήνα)

 1. Ημερολογιακός Πίνακας (για οδοιπορικά)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας (ΕΝΤΥΠΟ 1)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 2)
 4. Φωτοτυπία της Άδειας Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 다운로드.
 5. Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης του μετακινούμενου.
 6. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή Visual studio 2013 express download. Επιβάλλεται να ακολουθήσουν τη διαδρομή με τα διόδια.
 7. Πρωτότυπα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής για μετακινούμενους με ΚΤΕΛ κτλ 다운로드.
 8. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Αναπληρωτή επικυρωμένη.
 9. Ωρολόγιο ή Ωρολόγια Προγράμματα επικυρωμένα 출사 사진 다운로드.
 10. Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων (το εκδίδει η Δ/νση ΠΕ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 

ΕΣΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

(τα επικαιροποιημένα έντυπα στις αρχές Ιουνίου κάθε έτους)

Δείτε τα Δικαιολογητικά για Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

σύμφωνα με την αρθ 953/30-03-2022 «Διαδικασία και Παραστατικά εκκαθάρισης οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου …», τροποποίηση του υπ’ αρ. 2055/24-05-2021 εγγράφου ΥΠΑΙΘ

1 다운로드. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης-Υπόδειγμα 1 ανάλογα το έργο :

2. Απουσιολόγια πρωτότυπα Σχολικών Μονάδων που διατίθεται ο αναπληρωτής, ανά μήνα

3 다운로드. Βεβαίωση Μετακινήσεων-Υπόδειγμα 2 ανάλογα το έργο :

4 다운로드. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας

5.α) Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς

5.β) Φωτοτυπία της Άδειας Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης του μετακινούμενο.

6. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή. Επιβάλλεται να ακολουθήσουν τη διαδρομή με τα διόδια.

7. Πρωτότυπα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής για μετακινούμενους με ΚΤΕΛ κτλ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Τα δικαιολογητικά φυλάσσονται στις σχολικές μονάδες διάθεσης και αποστέλλονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στην Δ.Π.Ε. Φωκίδας με τη λήξη των μαθημάτων διδακτικού έτους 2023-2024 (15/6/2024) πριν την απόλυση των αναπληρωτών.

Από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί/Ε.Ε.Β/Ε.Β.Π. παραμένουν στο σχολείο τοποθέτησης και κατά συνέπεια δεν υπολογίζονται οδοιπορικά έξοδα για το διάστημα αυτό.

↓