Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τουριστικού Γραφείου για 2ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

Οι προσφορές για τη διοργάνωση της επίσκεψης της Στ΄τάξης στις 5 και 6 Ιουνίου 2024 με προορισμό το ΚΕ.Π.Ε.Α scorpions. Μουζακίου Καρδίτσας θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους μέχρι τη Παρασκευή 30 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 π.μ wlogen. στη  διεύθυνση του σχολείου: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας, Αγουροπούλου 10, 33200 Ιτέα ή  με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του σχολείου (mail@1dim-iteas.fok.sch.gr) 다운로드. Σχ. το με αρ. πρ. Φ.22.3Α/206/20-05-2024 έγγραφο του 1ου  Δ.Σ 다운로드. Ιτέας.