Συνταξιοδοτήσεις 2023

Με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης (31/8/2023) πρέπει να συμπληρωθεί η ακόλουθη αίτηση (ΕΔΩ) 다운로드.

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συνταξιοδότησης (ΕΔΩ) 다운로드.

Η ανωτέρω αίτηση θα κατατεθεί στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΕΦΚΑ (για τον υπολογισμό κύριας και επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ) και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)


Σχετικά με την «Υποβολή αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023» οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε  신서유기4 1화 다운로드. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023, ενημερωθείτε για τη διαδικασία παραίτησης από το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αριθ.πρωτ.:7297/Ε3/23-1-2023 윈도우 10 1803 업데이트 다운로드.

 

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο e-mail (mail@dipe.fok.sch.gr) της Δ/νσης Π.Ε  네이버 밴드. Φωκίδας με συνημμένα αρχεία μέχρι και την Δευτέρα  13-02-2023.  

 

  • Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορείτε να καταθέσετε στην Δ/νση Π.Ε . Φωκίδας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ . 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

 

  • Σχετικά έγγραφα:

1.  Έντυπο Αίτησης Παραίτησης 

2. Δήλωση Ανάκλησης Παραίτησης

3. Δικαιολογητικά απονομής σύνταξης

4. Έντυπο Α

5. Υπεύθυνη Δήλωση για ΔΑΥΚ

6. Εγκύκλιος για την υποβολή παραιτήσεων 

7. ΦΕΚ για συνταξιοδότηση

↓