Συνταξιοδοτήσεις 2023

  • Σχετικά με την «Υποβολή αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023» οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε  다운로드. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023, ενημερωθείτε για τη διαδικασία παραίτησης από το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αριθ.πρωτ.:7297/Ε3/23-1-2023 다운로드.

 

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο e-mail (mail@dipe.fok.sch.gr) της Δ/νσης Π.Ε  신서유기4 1화 다운로드. Φωκίδας με συνημμένα αρχεία μέχρι και την Δευτέρα  13-02-2023.  

 

  • Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορείτε να καταθέσετε στην Δ/νση Π.Ε  윈도우 10 1803 업데이트 다운로드. Φωκίδας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ  네이버 밴드. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

 

  • Σχετικά έγγραφα:

1.  Έντυπο Αίτησης Παραίτησης 

2. Δήλωση Ανάκλησης Παραίτησης

3. Δικαιολογητικά απονομής σύνταξης

4. Έντυπο Α

5. Υπεύθυνη Δήλωση για ΔΑΥΚ

6. Εγκύκλιος για την υποβολή παραιτήσεων 

7. ΦΕΚ για συνταξιοδότηση

↓