Ειδική Αγωγή

  • Η με αρ. πρωτ.: 93506/Δ3/25-08-2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. διευκρινίζει θέματα σχετικά με τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΑΕ, που παρέχει παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση σε σχολική τάξη γενικού σχολείου 
  • «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024-Προγραμματισμός    λειτουργίας ολοήμερου  προγράμματος», σχετικό έγγραφο με Αριθ.πρωτ.:66622Δ3/14/06/2023,  Έντυπο-ΑίτησηςΠίνακας Α1 και Πίνακας Α2 windows 10 정품.
  • Δελτίο Τύπου του Ι.Ε.Π., σχετικά με  τη «Δωρεάν διάθεση προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες της χώρας για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία» έγγραφο 주간아이돌 워너원 다운로드.
  • Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής μαθητών/τριών στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 다운로드. Ενημερωθείτε για τη Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής μαθητών/τριών στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.,Σ.Υ.) στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ 다운로드. (ΕΔΩ)
  • Ενημερωτικές οδηγίες προς εκπαιδευτικούς/γονείς για τον προσδιορισμό των ενδείξεων (κατά ηλικία μαθητών) που παραπέμπουν σε εργοθεραπευτική διερεύνηση σύμφωνα με το με αρ 다운로드. πρωτ.: 658(Φ2)/2022 έγγραφο του ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος (ΕΔΩ). Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (ΕΔΩ), Πίνακας Α1 (ΕΔΩ), Πίνακας Α2 (ΕΔΩ)
  • Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής μαθητών/τριών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  (ΕΔΩ)
↓