Ειδική Αγωγή

 

 

 

 • Δελτίο Τύπου του Ι.Ε.Π., σχετικά με  τη «Δωρεάν διάθεση προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες της χώρας για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία» έγγραφο.

 

 

 • Ενημερωτικές οδηγίες προς εκπαιδευτικούς/γονείς για τον προσδιορισμό των ενδείξεων (κατά ηλικία μαθητών) που παραπέμπουν σε εργοθεραπευτική διερεύνηση σύμφωνα με το με αρ windows 10 정품. πρωτ.: 658(Φ2)/20-0-2022 έγγραφο του ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 

 

 • Έντυπα παράλληλης Στήριξης που θα αποδοθούν στη σχολική μονάδα  για το σχ. έτος 2021-22:

 

 • Οδηγίες για έντυπα Παράλληλης Στήριξης 2021-22(ΕΔΩ)

 

 • Ετήσια έκθεση παράλληλης Στήριξης(ΕΔΩ)

 

 • Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΔΩ)

 

 • Ημερολόγιο Παράλληλης Στήριξης(ΕΔΩ)

 

 • Βραχυχρόνιο-Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης(ΕΔΩ),

 

 • Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή Δημοτικού(ΕΔΩ)

 

 • Περιγραφική αξιολόγηση Μαθητή Νηπιαγωγείου(ΕΔΩ)

 

 • Κλείδα παρατήρησης για αυτισμό(ΕΔΩ)

 

 • Κλείδα παρατήρησης για ΔΕΠΥ(ΕΔΩ)

 

 • Εκπαιδευτικό Υλικό μαθητών με αναπηρία(ΕΔΩ)

 

 • Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος (ΕΔΩ). Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (ΕΔΩ), Πίνακας Α1 (ΕΔΩ), Πίνακας Α2 (ΕΔΩ)

 

 • Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής μαθητών/τριών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  (ΕΔΩ)

 

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, κατόπιν της εισαγωγής  των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στο Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Ε.Κ 주간아이돌 워너원 다운로드. 3540/β΄/2021

 

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 2171/Β΄/2019

 

 • Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων  για το σχολικό έτος 2021-2022. (ΕΔΩ)

 

 • Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΦΕΚ 1455/τ 다운로드. Β’/25-04-2019)

 

 • Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΦΕΚ1217/τ. Β’/10-04-2019)

 

 • Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε 다운로드. και της Σχολικής Ψυχολογίας – Διαπίστωση της συνάφειας  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΕΔΩ)

 

 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης 다운로드. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)

 

 • Αντιμετώπιση περίπτωσης εκδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς. Ενημερωθείτε (ΕΔΩΝόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ 다운로드. Α΄/24-10-2006).

 

 • Καθορισμός περιφερειών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ. Ενημερωθείτε από την απόφαση της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)

 

 • Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης νόμος 4452/17,  άρθρο11, ΦΕΚ17/15-2-2017/τ.α΄ Ενημερωθείτε (ΕΔΩ) και Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής Ν.4186/2013 αρ pc 카카오 톡. 28 (ΦΕΚ 193/α΄/17-9-2013)

 

 • Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αρθ.  48, ΦΕΚ159/6-7-2016. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 

 • Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής Ν.4368/2016 αρ.82, (ΦΕΚ 21/α΄/21-02-2016) (ΕΔΩ)

 

 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή
  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 다운로드. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699/2008-ΦΕΚ 199/Α/2008 (ΕΔΩ)

 

 • Ενημερωθείτε ΦΕΚ 1088/Β’/02-04-2019, τροποποίηση της με αρ/ πρωτ. 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ. Β΄/2007) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, … (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δ/θμιας εκπ/σης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), …… β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και της Υπουργική Απόφαση: 66082/Δ3/ΦΕΚ 1585/τΒ/2018 다운로드.

 

 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών  στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Ενημερωθείτε ΦΕΚ 3032/Β΄/2017 (ΕΔΩ), ΦΕΚ4716/Β΄/2020(ΕΔΩ) και ΦΕΚ 1585/Β΄/2018 (ΕΔΩ)

 

 • Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.α΄/14-03-2000) (ΕΔΩ)
↓