Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση

Εγκύκλιοι

  • Εφαρμογή των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης βάσει των κείμενων διατάξεων. Το με αρ. πρ. Φ.2.1.Ζ/ 83/11-01-2024  έγγραφο της Δ.Π.Ε windows 10 정품. Φωκίδας.
  • Οδηγίες – κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης.                         Σχετ. το με αρ. πρ. 138415 /Δ3/04-12-2023  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 주간아이돌 워너원 다운로드.
  • «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση». Σχ. η με αρ. πρ. 93506/Δ3/25-08-2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드.

Οδηγίες Ι.Ε.Π.

  • «Δωρεάν διάθεση προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες της χώρας για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία». Σχ. η ιστοσελίδα του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του Ι.Ε.Π 다운로드. και το Δελτίο Τύπου του Ι.Ε.Π.

Ενημερωτικά Έγγραφα από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φωκίδας

  • «Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής μαθητών/τριών στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)»Σχ 다운로드. το 716(Φ2) έγγραφο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φωκίδας.
  • Ενημερωτικές οδηγίες προς εκπαιδευτικούς/γονείς για τον προσδιορισμό των ενδείξεων (κατά ηλικία μαθητών) που παραπέμπουν σε εργοθεραπευτική διερεύνηση, σύμφωνα με το με το αρ 다운로드. πρωτ.: 658(Φ2)/2022 έγγραφο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φωκίδας.
↓