Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Σύμβουλος   Εκπαίδευσης Δασκάλων – κλ. ΠΕ70 Φωκίδας-Ευρυτανίας

Σουβλίδη Μαρία (κλ. ΠΕ70)

Κιν. Τηλ: 6946068612

email: souvlidimedu@gmail.com

Έδρα: Δ.Π.Ε. Φωκίδας

Τ.Κ. : 33100  Άμφισσα

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών – κλ. ΠΕ60

Φθιώτιδας-Φωκίδας

Σταθούλη Μαρία (κλ 다운로드. ΠΕ60)

Κιν.Τηλ.: 6977868809

email: mstathou@sch.gr, maistathouli@yahoo.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας

ΤΚ.: 35100 Λαμία

Σύμβουλος   Εκπαίδευσης Γαλλικών –

            κλ. ΠΕ05 Αιτωλοακαρνανίας- Λευκάδας-Βοιωτίας-Ευρυτανίας-Φθιώτιδας-Φωκίδας

Μεταξοπούλου Ιωάννα (κλ. ΠΕ05)

Κιν.Τηλ.: 6948529146

email: soufcou2@gmail.com

Έδρα:  Δ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικών- κλ. ΠΕ06 Εύβοιας-Φωκίδας

Θεμελής Ιωάννης (κλ. ΠΕ06)

Κιν.Τηλ.: 6977085055

email: giannisth@hotmail.com

Έδρα: Δ.Π.Ε. Εύβοιας

Σύμβουλος   Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικών – κλ. ΠΕ08

                    Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναγνωστόπουλος Σωτήριος (κλ 아이폰 유료 앱 다운로드. ΠΕ08)

Κιν.Τηλ.: 6937637336

email: sanag@sch.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε.  Λάρισας

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής – κλ. ΠΕ11

Βοιωτίας- Ευρυτανίας-Φθιώτιδας-Φωκίδας

Τσαδήμας Χρήστος (κλ. ΠΕ11)

Κιν.Τηλ.: 6944682362

email: tsadimas@sch.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε. Βοιωτίας

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής – κλ. ΠΕ86

Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας-Καρδίτσας

Ζάχος Γεώργιος (κλ 다운로드. ΠΕ86)

Τηλ: 2231352843, 2231352840, Κιν.Τηλ.: 6979792470

email: mail@dide.fth.sch.gr,   gzachos@sch.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας, ΤΚ.: 35100 Λαμία

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης

κλ. ΠΕ Ειδικής Αγωγής 

Φθιώτιδας-Βοιωτίας-Φωκίδας

Τσαγανού Σοφία (κλ. Ειδικής αγωγής)

Κιν.Τηλ.: 6947984117, email: stsaga@yahoo.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας, ΤΚ.: 35100 Λαμία

Σύμβουλος   Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών-κλ 다운로드. ΠΕ30

Βοιωτίας- Εύβοιας-Φωκίδας-Β΄Αθηνών-Ανατολικής Αττικής

Χριστοδούλου Ελένη (κλ. ΠΕ30)

Κιν.Τηλ.: 6978487069

email: cristel@otenet.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε. Βοιωτίας

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Σχολικών Νοσηλευτών – κλ. ΠΕ25

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης-Β. Αιγαίου-Δυτ. Ελλάδας-

Δυτ. Μακεδονίας-Ηπείρου-Θεσσαλίας-Ιονίων Νήσων-

Κεντρ. Μακεδονίας-Στ. Ελλάδας

Τόλη Θεοδώρα (κλ. ΠΕ25)

Κιν.Τηλ.: 2310 954157

email: sym25-peathess@sch.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης

Σύμβουλος   Εκπαίδευσης Φυσιοθεραπευτών – κλ. ΠΕ28

Αττικής-Κρήτης-Νοτ. Αιγαίου-Πελοποννήσου-Στ. Ελλάδας

Ονομ/νυμο:    Σαλβαρά Μαρίνα   (κλ. ΠΕ28)

Κιν.Τηλ.: 6952013625/ 6937883440

email: salvaramarina@gmail.com

Έδρα: Δ.Π.Ε. Πειραιά

 Σύμβουλος   Εκπαίδευσης  Θεραπευτών Λόγου – κλ. ΠΕ 21

                Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης-Β. Αιγαίου-Δυτ. Ελλάδας-

   Δυτ. Μακεδονίας-Ηπείρου-Θεσσαλίας-Ιονίων Νήσων-

Κεντρ. Μακεδονίας-Στ. Ελλάδας

Ονομ/νυμο:  Αδαμίδου Χριστίνα

Κιν.Τηλ.: 6949822106

email: 78adada@gmail.com

Έδρα: Δ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 Σύμβουλος   Εκπαίδευσης  Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών – κλ. ΠΕ 29

                Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης-Β. Αιγαίου-Δυτ. Ελλάδας-

   Δυτ. Μακεδονίας-Ηπείρου-Θεσσαλίας-Ιονίων Νήσων-

Κεντρ. Μακεδονίας-Στ. Ελλάδας

Ονομ/νυμο:  Γκιουζένη Αθηνά

Κιν.Τηλ.: 6932303705

email: agiuzeni@sch.gr

Έδρα: Δ.Π.Ε.  Δυτικής Θεσσαλονίκης

  • Πρότυπο έγγραφο για την έκδοση βεβαίωσης μετά από επίσκεψη της Συμβούλου Εκπαίδευσης Δασκάλων – κλ. ΠΕ70 σε Σχολική  Μονάδα, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται  αυθημερόν στην Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  • «Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σε Συμβούλους Εκπαίδευσης». Σχ. η με αρ. πρ. Φ.Αποφ./8591/21-12-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
  • Απόφαση ανάθεσης της Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας όπως αυτές έχουν ομαδοποιηθεί σε ενότητες στους Σχολικούς Συμβούλους. Σχ. η με Αρ.Πρωτ.:Φ.Αποφ./2503/5-5-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
  • «Καθορισμός ενοτήτων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας». Σχ. η με  αριθ.πρωτ.:Φ.Αποφ./2379/12-4-2023   απόφαση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
  • Κατανομή των σχολικών μονάδων Δ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ σε ομάδες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων . Σχετ. η με αρ. πρωτ. Ν.2.2/1349/17-10-2018 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
↓