Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

디모션 동영상 다운로드

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από τις 21-05-2024, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ 다운로드. Σχετ. το με αρ. πρ. 49710/Κ1/15-05-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 피파 무료 다운로드.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τουριστικού Γραφείου για 2ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

Οι προσφορές για τη διοργάνωση της επίσκεψης της Στ΄τάξης στις 5 και 6 Ιουνίου 2024 με προορισμό το ΚΕ.Π.Ε.Α scorpions. Μουζακίου Καρδίτσας θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους μέχρι τη Παρασκευή 30 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 π.μ wlogen. στη  διεύθυνση του σχολείου: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας, Αγουροπούλου 10, 33200 Ιτέα ή  με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του σχολείου (mail@1dim-iteas.fok.sch.gr) 다운로드. Σχ. το με αρ. πρ. Φ.22.3Α/206/20-05-2024 έγγραφο του 1ου  Δ.Σ 다운로드. Ιτέας.

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025-Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

신비아파트 고스트 헌터 다운로드

Σχετ.

 1. Το με αρ. πρ. Φ.7/50345/Δ1/16-5-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 오즈 리포트 뷰어 다운로드.
 2.  Αίτηση – Δήλωση γονέα/κηδεμόνα για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου
 3. Αίτηση – Δήλωση γονέα/κηδεμόνα για το Ολοήμερο Πρόγραμμα
다운로드

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

다운로드

Σχετ.

 1. Το με αρ. πρ. Φ.7/50399/Δ1/16-5-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
 2.  Αίτηση – δήλωση γονέα/κηδεμόνα για το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα
 3.  Αίτηση – δήλωση γονέα/κηδεμόνα για το Ολοήμερο Πρόγραμμα

 

머니백 다운로드 다운로드 삼성 pc 드라이버 다운로드

Ανάρτηση πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για μετάθεση (βελτίωση θέσης) ή οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Φωκίδας

다운로드

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας ανακοινώνει τους πίνακες  με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής  αρμοδιότητάς του και τις θέσεις που έλαβαν σε σχολεία της Περιφέρειάς του, ύστερα από την ικανοποίηση της αίτησής τους για μετάθεση/ βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΔΠΕ Φωκίδας (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ)

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.fok.sch.gr συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές (Συνημ 아비라 한글 다운로드. 2) μέχρι την Τρίτη 21 Μαΐου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, αποκλειστικά εντός πέντε (5) ημερών από σήμερα 16-05-2024 έως και Τρίτη 21-05-2024 και ώρα 10.00π.μ 다운로드. προς το ΠΥΣΠΕ Φωκίδας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.fok.sch.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

유니코드 다운로드 다운로드

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης για το σχ. Έτος 2024-25

영화 위대한 침묵 다운로드

«Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025» 다운로드.

Σχετ.

 1. η με Αρ. Πρωτ.: 48877/Δ3/14-05-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
 2. Υπόδειγμα αίτησης για παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό
 3. Υπόδειγμα αίτησης για παράλληλη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
 4. Υπόδειγμα αίτησης για παράλληλη στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή
 5. Υπόδειγμα διαβίβασης αιτήματος/βεβαίωση σχολικής μονάδας
 6. Υπόδειγμα Υποβολής Παιδαγωγικής Έκθεσης Αξιολόγησης
 7. Υπόδειγμα διαβίβασης ηλεκτρονικού πίνακα αιτημάτων
 8. Υπόδειγμα τροποποιήσεων πινάκων μαθητών/τριών
다운로드

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (Ε.Α.Ν.)

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν ή δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σε προηγούμενες περιόδους, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από την Τρίτη, 14 Μαΐου 2024 και ώρα 13.00 μέχρι την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 και ώρα 13.00 στο μητρώο του ΙΕΠ, μέσω του συνδέσμου https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία 다운로드.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους) θα μπορούν από την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην πλατφόρμα moodle (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=3737) για να ξεκινήσουν την επιμόρφωσή τους, συνολικής διάρκειας 24 ωρών 다운로드.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet 다운로드. Η επιμόρφωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2024 다운로드.

Σχετ. το με αρ. 48815/Ε3/14-05-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 미로 찾기 게임 다운로드. και το Δελτίο Τύπου του Ι.Ε.Π 다운로드. για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο-Β΄ Φάση Επιμόρφωσης Ε.Α.Ν. σχολικού έτους 2023-24 다운로드.

 

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης- Γνωστοποίηση των κενών οργανικών θέσεων

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών εντός περιοχής Π.Υ.Σ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας – Γνωστοποίηση των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας και των Πινάκων ανά κλάδο με τα στοιχεία μετάθεσης-τοποθέτησης των αιτούντων 무비 메이커 무료 다운로드. Σχετ.

 1. Το με αρ. πρ. Φ.11.2/ 1073/25-04-2024 έγγραφο της Δ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας
 2. Πίνακας Οργανικών Κενών
 3. Αιτούντες Γενικής Εκπαίδευσης
 4. Αιτούντες Ειδικής Αγωγής
 5. Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε 군주온라인. Φωκίδας
 6. Οδηγίες για ηλεκτρονική καταχώρηση
 7. Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α 다운로드. Σχετ.

 1. το με αρ. πρ. 44215/Δ2/25-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 인피니트 bad 다운로드.
 2. ο κατάλογος Μουσικών Σχολείων
 3. η με αρ 다운로드. Φ1/117162/ΓΔ4 /20-09-2021 εγκύκλιος με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν 다운로드. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» 우리말 샘 사전 다운로드.

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α 벚꽃 ppt 템플릿. Σχετ.

 1. το με αρ. πρ. 44209/Δ2/25-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
 2. ο κατάλογος καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λ.Τ 다운로드. και
 3. η με αρ. Φ1/117162/ΓΔ4 /20-09-2021 εγκύκλιος με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν 다운로드. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» 다운로드.

Δράσεις και προγράμματα για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Download Santa Player

Η  με  Αριθμ. 41207/ΓΔ4/18-04-2024  Υ.Α 다운로드. (Φ.Ε.Κ. Β΄/2404) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού» 다운로드.

Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

사랑의 힘 다운로드

Δυνατότητα εγγραφής στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία που διαθέτουν αυτόνομο χώρο για τη φιλοξενία της Σχολικής Βιβλιοθήκης 다운로드. Σχετ.

 1. το με αρ. πρ. Φ.17/42088/ΒΜ/Δ1/22-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
 2. η αίτηση για ένταξη στο Σύστημα Δικτύου  Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3.  το  υπόδειγμα Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων,
 4. ο πίνακας για συμπλήρωση με στοιχεία που αφορούν στην υπάρχουσα Σχολική Βιβλιοθήκη και
 5. η Αριθμ 일러스트레이터 10 다운로드. Φ.14/22511/Δ1/09-02-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄688)