Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών

Βεβαίωση Έτους Χρήσης 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όσους από εσάς έχουν καταβληθεί μέσα στο 2018 αποδοχές που αφορούν Υπερωρίες του 2017 , η εκτύπωση θα περιλαμβάνει και Βεβαιώσεις αυτών των Αποδοχών,  ώστε να κάνετε «Τροποποιητική Δήλωση» στην εφορία για το 2017 που αφορά.


Βεβαίωση Έτους Χρήσης 2017

(απενεργοποιημένο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή στο τηλέφωνο 22650 29966)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όσους από εσάς έχουν καταβληθεί μέσα στο 2017 αποδοχές που αφορούν:
1.Υπερωρίες του 2016 ή/και
2. Αναδρομικά Οικογενειακών Επιδομάτων 1997, 1998
η εκτύπωση θα περιλαμβάνει και Βεβαιώσεις αυτών των Αποδοχών.
Θα αποσταλεί με e-mail ή ταχυδρομικώς και ενυπόγραφη Βεβαίωση από το Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ.Π.Ε. Φωκίδας, ώστε να κάνετε «Τροποποιητική Δήλωση» στην εφορία για τα έτη που αφορούν.

↓