Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών

Βεβαίωση Έτους Χρήσης 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όσους από εσάς έχουν καταβληθεί μέσα στο 2017 αποδοχές που αφορούν:

  1. Υπερωρίες του 2016 ή/και
  2. Αναδρομικά Οικογενειακών Επιδομάτων 1997, 1998

η εκτύπωση θα περιλαμβάνει και Βεβαιώσεις αυτών των Αποδοχών.

Θα αποσταλεί με e-mail ή ταχυδρομικώς και ενυπόγραφη Βεβαίωση από το Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ.Π.Ε. Φωκίδας, ώστε να κάνετε «Τροποποιητική Δήλωση» στην εφορία για τα έτη που αφορούν.

 


Βεβαίωση Έτους Χρήσης  2016
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν εισπράξει μέσα στο 2016 αποδοχές που αφορούν παρελθόντα έτη πρέπει με την ενυπόγραφη Βεβαίωση που θα παραλάβουν από τη Δ.Π.Ε. Φωκίδας να κάνουν «Τροποποιητική Δήλωση» στην εφορία. Πρόκειται για τις εξής πρόσθετες αποδοχές :
1. Υπερωρίες του 2015 που εισπράχθηκαν στο 2016
2. Αναδρομικά Οικογενειακών Επιδομάτων 1996, 1997, 1998


Βεβαίωση  Έτους  Χρήσης  2015

Νέα

↓