Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

 

  •  ΦΕΚ91/13-4-2023, άρθρο 100, «Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης» Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42, ν. 4823/2021 다운로드.

 

  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β΄ 6141) (ΕΔΩ) 짱구는 못말려 극장판 더빙 다운로드.
  • «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» ενημερωθείτε από το σχετικό ΦΕΚ 6141/τ 다운로드. Β΄/3-12-2022 Άρθρο 78 του Ν. 4997/2022 (Α΄219). 
  • «Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης-Μεταβατικές διατάξεις– Προσθήκη παρ 다운로드. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του Ν. 4823/2021 που αφορά τη «Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου» της παρ 인생게임 다운로드. 9 του άρθρου 37.
↓