Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

인생게임 다운로드
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β΄ 6141) (ΕΔΩ)
  • «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» ενημερωθείτε από το σχετικό ΦΕΚ 6141/τ 다운로드. Β΄/3-12-2022 
  • Άρθρο 78 του Ν 짱구는 못말려 극장판 더빙 다운로드. 4997/2022 (Α΄219)  «Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης-Μεταβατικές διατάξεις– Προσθήκη παρ 다운로드. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του Ν. 4823/2021 που αφορά τη «Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου» της παρ 다운로드. 9 του άρθρου 37.
↓