Πρόληψη & Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

철권7 무료 다운로드

 

  • Συγκρότηση των «Ομάδων Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε 다운로드. Στερεάς Ελλάδας, σχετικό έγγραφο με Αρ.Πρωτ.Φ.Αποφ./2293/07-04-2023 다운로드.

 

  • Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της «Ομάδας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» 고블린 워커. Σχετικό έγγραφο με   Αριθ.Πρωτ.:Φ.49/1855/23-03-2023 글러브.

 

  • «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ55/10-03-2023). 

 

↓