Συνταξιοδοτήσεις


Συνταξιοδοτήσεις 2022

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν 아이폰 압축파일 다운로드. 4777/2021, για το σχολικό έτος 2021-2022, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 01-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2022  윈도우 7 디스크 이미지 다운로드.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο e-mail (mail@dipe.fok.sch.gr) της Δ/νσης Π.Ε  이클립스 다크테마 다운로드. Φωκίδας με συνημμένα αρχεία μέχρι και την Παρασκευή 11-02-2022.  

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορείτε να καταθέσετε στην Δ/νση Π.Ε  다운로드. Φωκίδας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ . 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Σχετικά έγγραφα : 

 1. Ενημέρωση για τη διαδικασία αιτήσεων παραίτησης
 2. Αίτηση παραίτησης
 3. Δήλωση ανάκλησης παραίτησης
 4. Δικαιολογητικά απονομής σύνταξης
 5. Έντυπο Α
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για ΔΑΥΚ
 7. Εγκύκλιος για υποβολή παραιτήσεων
 8. ΦΕΚ για συνταξιοδότηση

Συνταξιοδοτήσεις 2021

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021, για το σχολικό έτος 2020-2021, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 17-2-20212 έως και την Τετάρτη 10-3-2021 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2021.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο e-mail (mail@dipe.fok.sch.gr) της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας με συνημμένα αρχεία μέχρι και την Τετάρτη 10-03-2021.  

 

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορείτε να καταθέσετε στην Δ/νση Π.Ε. Φωκίδας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

 

Σχετικά έγγραφα : 

 1. Ενημέρωση για τη διαδικασία αιτήσεων παραίτησης
 2. Αίτηση παραίτησης
 3. Δήλωση ανάκλησης παραίτησης
 4. Δικαιολογητικά απονομής σύνταξης
 5. Έντυπο Α
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για ΔΑΥΚ
 7. Τροποποίηση προθεσμιών αίτησης παραίτησης
 8. ΦΕΚ για συνταξιοδότηση
↓