Ανακοινώσεις

다운로드

Διάθεση Μονίμων Εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατά το διδακτικό έτος 2023-2024

다운로드

Ενημερωθείτε από την απόφαση διάθεσης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΠΕ86  σε σχολικές μονάδες της περιφέρειάς μας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατά το διδακτικό έτος 2023-2024 다운로드.

다운로드

Αποφάσεις Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών 2023-2024

다운로드

Τροποποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ11, ΠΕ91.01, η σχετική με αρ Naver line download. πρωτ. Φ.16.1/2649/28-09-2023 (ΑΔΑ: 9Σ5846ΝΚΠΔ-ΔΨΔ) της ΔΠΕ Φωκίδας 윈도우10 1803 다운로드.

Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλ.ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας ΥΠΟΕΡΓΟ 1) σχετικό έγγραφο της ΔΠΕ Φωκίδας με  Αριθ.Πρωτ:Φ.16.1/2386/20-9-2023 천로역정 더빙판.

 

Αποφάσεις Τοποθέτησης των παρακάτω Πράξεων ΕΣΠΑ  Α΄ φάσης :

(ανάληψη υπηρεσίας από 7 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023, με παράταση μέχρι Δευτέρα 11/9/2023 λόγω καιρικών συνθηκών)

  1. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και επέκταση ΠΕ05 μειωμ, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ70, ΠΕ7901, ΠΕ86, ΠΕ9101 (ΟΠΣ 6001774) (ΑΔΑ:ΡΚ9Α46ΝΚΠΔ-Δ3Γ )
  2. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και επέκταση ΠΕ60 (ΟΠΣ 6001764) (ΑΔΑ:Ψ5ΝΦ46ΝΚΠΔ-ΗΑΝ)
  3. Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο ΠΕ06 μειωμ (ΟΠΣ 6001982) (ΑΔΑ:ΕΗ7846ΝΚΠΔ-Ψ5Μ)
  4. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΠΕ11 ΕΑΕ, ΠΕ71 (ΟΠΣ 6001626) (ΑΔΑ:Ε18646ΝΚΠΔ-ΣΔΣ)
  5. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΕΕΠ ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ30 (ΟΠΣ 6001626) (ΑΔΑ:ΛΡΝΠ46ΝΚΠΔ-0Ω0)
  6. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας-Παράλληλη ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71 (ΑΔΑ:ΩΝ9646ΝΚΠΔ-6ΤΟ)
  7. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας-ΕΕΠ (ΠΕ25)/ΕΒΠ (ΔΕ01) (ΑΔΑ:ΕΣΨ346ΝΚΠΔ-ΤΜ8)
다운로드

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες ΔΠΕ Φωκίδας για το διδακτικό έτος 2023-2024

다운로드
  • Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, που διορίστηκαν με τα ΦΕΚ 2065/τ.Γ’/16-08-2023 &  2066/τ.Γ’/16-08-2023, σε σχολικές μονάδες ΔΠΕ Φωκίδας για το διδακτικό έτος 2023-2024
  • Πίνακας προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, που διορίστηκαν, σε σχολικές μονάδες ΔΠΕ Φωκίδας για το διδακτικό έτος 2023-2024
다운로드 다운로드 rpcrt4.dll lg mobile download

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023

Από την Παρασκευή 29-9-2023 έως και τη Δευτέρα 9-10-2023 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 다운로드.
Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής ως εξής:
α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική 다운로드.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική 다운로드.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα έως τη Δευτέρα 9-10-2023 και ώρα 23.59:
Α) Να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν 장터지기 다운로드.
Β) Να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf) και να μεταφορτώσουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά 다운로드.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

 

다운로드 다운로드 다운로드 pspice 17.2
↓