Ανακοινώσεις

다운로드

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες ΔΠΕ Φωκίδας για το διδακτικό έτος 2022-2023

헤놀로지 6.2 다운로드

Ανάρτηση της Απόφασης Προσωρινής τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2022-2023 των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ, σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης, και των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ, σε κενές θέσεις των σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Τμημάτων Ένταξης της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας 스타크래프트 립버전 다운로드.

Ενημερωθείτε από την Απόφαση (ΕΔΩ)

여명의 기도 다운로드

Πλήρωση θέσεων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής σε θέσεις μελών των Π.Ο 다운로드. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από την Δευτέρα 22 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, 15.00 μ.μ 카카오 뮤직 다운로드. Ενημερωθείτε από την Προκήρυξη (ΕΔΩ) 다운로드.

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 141/τ. Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι Asp excel download. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».  Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν 마작게임 무료. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄) για  την «Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημοσίους υπαλλήλους» μπορείτε να ενημερωθείτε (ΕΔΩ) 오라클 10g express 다운로드.

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023

영화 연공 다운로드

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με τις Υ.Α 산수화 다운로드. 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/Γ΄/16-08-2022), 98260/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1929/Γ΄/16-08-2022) και 98266/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1930/Γ΄/16-08-2022) και  ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ 다운로드. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 pandora 동영상.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19-08-2022 μέχρι 23-08-2022. Ενημερωθείτε από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (ΕΔΩ). 

Υποβολή Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών για το διδ. έτος 2022-2023

다운로드

Καλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής, των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί και ΠΕ70-Δάσκαλοι και Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ71 να υποβάλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Π 다운로드. Ε. Φωκίδας για το διδακτικό έτος 2022-2023 από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 planner 5d.

Την Δήλωση Τοποθέτησης μπορείτε να την υποβάλετε κατά την ανάληψη υπηρεσία σας στη ΔΠΕ Φωκίδας ή να την αποστείλετε στο e-mail: mail@dipe.fok.sch.gr. 

Ενημερωθείτε:

Πίνακας κενών Θέσεων Γενικής Αγωγής (ΕΔΩ)

Πίνακας κενών Θέσεων Ειδικής Αγωγής (ΕΔΩ)

Δήλωση Τοποθέτησης  (ΕΔΩ)

Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολικών Μονάδων (ΕΔΩ)

Loading...

 

다운로드 다운로드 다운로드 pspice 17.2
↓