Αποφάσεις Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών 2023-2024

 • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φωκίδας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μισθοδοσία Παράλληλη/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 2023-2028» της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001541 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. Φ.16.1/ 3533/01-12-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
 •  Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ Naver line download. ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 6001982 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αρ. πρωτ. Φ.16.1/ 3532/01-12-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινής αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φωκίδας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μισθοδοσία Παράλληλη/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π 윈도우10 1803 다운로드. 2023-2028» της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001541 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αρ. πρωτ. Φ.16.1/3531/01-12-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
 • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλ. ΠΕ23-Ψυχολόγων σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φωκίδας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού», με κωδικό ΟΠΣ: 6001779 천로역정 더빙판. Σχετ. η με αρ. πρωτ.  Φ.16.1/ 3406/17-11-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
 • Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ06 σε Σ.Μ. της Δ.Π.Ε. Φωκίδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 6001982 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.  Σχετική η με αριθμ. πρωτ. : Φ.16.1/ 3141/01-11-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας (ΑΔΑ:  ΨΡ9Ζ46ΝΚΠΔ-Α9Σ)
 • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ91.01 σε Σ.Μ. της Δ.Π.Ε. Φωκίδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αριθμ. πρωτ.  Φ.16.1/ 3140/01-11-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας (ΑΔΑ: 6Θ7Μ46ΝΚΠΔ-7ΔΦ)
 • Τροποποίηση διάθεσης προσωρινού αναπληρωτή εκπ/κού κλ 다운로드. ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που προσλήφθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση της Λειτουργίας του», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ.  η με αρ. πρωτ. Φ.16.1/3030/20-10-2023 (ΑΔΑ:6ΦΦΨ46ΝΚΠΔ-ΞΦΞ) απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 

 • Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2023-2024. Σχετ.  η με αρ. πρ. Φ.Αποφ./6872/16-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΦ46ΝΚΠΔ-Σ55) απόφαση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

 

 • Τροποποίηση απόφασης διάθεσης προσωρινής αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ της Δ.Π.Ε. Φωκίδας, που προσλήφθηκε στο πλαίσιο του Πράξης  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ.  η με αριθ.πρωτ.:Φ.11.2.Ε/2938/13-10-2023 (ΑΔΑ: 6Γ5Υ46ΝΚΠΔ-Δ01) απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 

 

 • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αρ. πρωτ. Φ.16.1/ 2821/09-10-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 

 • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φωκίδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001541 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αρ. πρωτ.  Φ.16.1/ 2820/09-10-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 

 • Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001764 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. Φ.16.1/ 2819/09-10-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 

 • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027. Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. : Φ.16.1/ 2818/09-10-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.

 

 • Τροποποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ11, ΠΕ91.01.  Σχετ. με αρ. πρωτ. Φ.16.1/2649/28-09-2023 (ΑΔΑ: 9Σ5846ΝΚΠΔ-ΔΨΔ) απόφαση της ΔΠΕ Φωκίδας.

 

 • Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλ.ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας ΥΠΟΕΡΓΟ 1). Σχετ. η  με  Αριθ.Πρωτ:Φ.16.1/2386/20-9-2023 απόφαση της ΔΠΕ Φωκίδας

 

 • Αποφάσεις Τοποθέτησης των παρακάτω Πράξεων ΕΣΠΑ  Α΄ φάσης :

(ανάληψη υπηρεσίας από 7 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023, με παράταση μέχρι Δευτέρα 11/9/2023 λόγω καιρικών συνθηκών)

 1. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και επέκταση ΠΕ05 μειωμ, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ70, ΠΕ7901, ΠΕ86, ΠΕ9101 (ΟΠΣ 6001774) (ΑΔΑ:ΡΚ9Α46ΝΚΠΔ-Δ3Γ )
 2. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και επέκταση ΠΕ60 (ΟΠΣ 6001764) (ΑΔΑ:Ψ5ΝΦ46ΝΚΠΔ-ΗΑΝ)
 3. Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο ΠΕ06 μειωμ (ΟΠΣ 6001982) (ΑΔΑ:ΕΗ7846ΝΚΠΔ-Ψ5Μ)
 4. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΠΕ11 ΕΑΕ, ΠΕ71 (ΟΠΣ 6001626) (ΑΔΑ:Ε18646ΝΚΠΔ-ΣΔΣ)
 5. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΕΕΠ ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ30 (ΟΠΣ 6001626) (ΑΔΑ:ΛΡΝΠ46ΝΚΠΔ-0Ω0)
 6. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας-Παράλληλη ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71 (ΑΔΑ:ΩΝ9646ΝΚΠΔ-6ΤΟ)
 7. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας-ΕΕΠ (ΠΕ25)/ΕΒΠ (ΔΕ01) (ΑΔΑ:ΕΣΨ346ΝΚΠΔ-ΤΜ8)