Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης για το σχ. Έτος 2024-25

영화 위대한 침묵 다운로드

«Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025» 다운로드.

Σχετ.

  1. η με Αρ. Πρωτ.: 48877/Δ3/14-05-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
  2. Υπόδειγμα αίτησης για παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό
  3. Υπόδειγμα αίτησης για παράλληλη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
  4. Υπόδειγμα αίτησης για παράλληλη στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή
  5. Υπόδειγμα διαβίβασης αιτήματος/βεβαίωση σχολικής μονάδας
  6. Υπόδειγμα Υποβολής Παιδαγωγικής Έκθεσης Αξιολόγησης
  7. Υπόδειγμα διαβίβασης ηλεκτρονικού πίνακα αιτημάτων
  8. Υπόδειγμα τροποποιήσεων πινάκων μαθητών/τριών
다운로드