Διαδικασία επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί σε εκπαιδευτικούς σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

epistrofi-xrimaton Ενημερωθείτε από το με αρ.πρωτ 단부루 다운로드. Φ.100/142786/B1/6-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 다트 편집기 다운로드.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται από το Δημόσιο , αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων και η οποία γίνεται ολικά ή μερικά δεκτή, θα πρέπει να επιστραφούν από τους αναιρεσίβλητους-ενάγοντες τα ποσά (κεφάλαιο και τόκοι) που είχαν αρχικά επιδικασθεί με τις αναιρεθείσες αποφάσεις 다운로드.
Σχετικά έγγραφα :
1. Το με αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107082/10-08-2015 (129780/Β1/17-08-2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών,
2 다운로드. Το με αρ. πρωτ: 2/49827/0026/2015/07-03-2016 (49032/Β1/22-03-2016)έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γ.Λ.Κ 마인크래프트 1.5.2 마검탈출맵. και
3. Το με αρ. πρωτ.: 2/67136/0026/08-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γ.Λ.Κ 다운로드.