Χωροταξική Κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2023-2024

콜로세움 다운로드

Κατανεμήθηκαν χωροταξικά οι μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία και επαναπροσδιορίστηκαν στις Σχολικές Περιφέρειές τους, από το σχολικό έτος 2023-2024, με το σχετικό  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/233/27-01-2023 다운로드.

다운로드