Δράσεις και προγράμματα για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Download Santa Player

Η  με  Αριθμ. 41207/ΓΔ4/18-04-2024  Υ.Α 다운로드. (Φ.Ε.Κ. Β΄/2404) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού» 다운로드.