Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

사랑의 힘 다운로드

Δυνατότητα εγγραφής στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία που διαθέτουν αυτόνομο χώρο για τη φιλοξενία της Σχολικής Βιβλιοθήκης 다운로드. Σχετ.

  1. το με αρ. πρ. Φ.17/42088/ΒΜ/Δ1/22-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
  2. η αίτηση για ένταξη στο Σύστημα Δικτύου  Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  3.  το  υπόδειγμα Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων,
  4. ο πίνακας για συμπλήρωση με στοιχεία που αφορούν στην υπάρχουσα Σχολική Βιβλιοθήκη και
  5. η Αριθμ 일러스트레이터 10 다운로드. Φ.14/22511/Δ1/09-02-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄688)