Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Άμφισσας

윈도우 미디어 플레이어 동영상 다운로드

Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Άμφισσας, με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με  Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/ 297/6-2-2023  다운로드.

다운로드